DOBROVOLNICKÉ TÝMY (18-30 let)

Publikováno 15. 2. 2022 | Stanislava Hamáková, DiS.
Platná
DOBROVOLNICKÉ TÝMY (18-30 let)
Proč využít tuto příležitost: 
Mezinárodní zkušenost v ČR
Úhrada nákladů a kapesné
Poznávání nových přátel
Jak dobrovolník pomůže: 
podpora aktivit Dobrovolnického centra RADKA
kreativní činnosti
rozvoj mezinárodní spolupráce

Hledáme:

  •  5 účastníků pro projekt se zahraničním partnerem
  •  osoby mezi 18 - 30 lety
  •  s omezenými příležitostmi (Např. sociální, ekonomické, kulturní znevýhodnění či jiné. Konkrétně se může jednat o cizince s trvalým bydlištěm v ČR, osoba s nízkým stupněm vzdělání, lidé s hendikepem, aj.)

Podmínky účasti:

  •  každodenní aktivní účast po celou dobu programu (8 hod denně)
  •  předchozí osobní pohovor s koordinátorkou

Náplň aktivit: kreativní činnosti, drobné manuální práce, úprava komunitních prostor (zahrada, klub).

Přínos pro účastníky: rozvoj manuálních a komunikačních dovedností, zvýšení prestiže pro zaměstnavatele, rozšíření jazykových dovedností, poznání nové kutury, aj.

Z projektu je hrazené ubytování, strava a kapesné.

Pokud máte zájem zapojit se do dobrovolnických týmů pište na email: dcr@radka.info