Dobrovolnice / dobrovolník pro individuální nebo skupinové doučování dětí

Publikováno 30. 10. 2019 | Člověk v tísni - Programy sociální integrace
Kladenská pobočka společnosti Člověk v tísni o.p.s. hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro individuální doučování dětí v rodinách. Další možností spolupráce je pomoc při skupinovém doučování a organizaci volnočasových aktivit dětí (mentoring).
Platná
Dobrovolnice / dobrovolník pro individuální nebo skupinové doučování dětí
Proč využít tuto příležitost: 
- získání cenných zkušeností v sociální oblasti se zaměřením na vzdělávání, upevnění a rozšíření pedagogických znalostí
- možnost smysluplně a cíleně pomoci
- možnost rozvíjet doučované dítě i sebe
- možnost rozšířit své obzory a vydat se za hranice komfortu
Jak dobrovolník pomůže: 
- pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných rodin se zvládáním školních povinností
- jejich rodičům/pečovatelům se zvládáním přípravy dítěte do školy
- se vzájemně obohatit o nové zkušenosti, způsoby komunikace a přístup k životu

V rámci individuálního doučování dochází dobrovolník přímo do domácnosti dítěte a každý týden se s ním dvě hodiny učí. Cílem doučování není s dítětem psát domácí úkoly, ale probrat s ním, co ve škole nestihlo zpracovat, případně se zaměřit na rozvoj všeobecného přehledu. Důležitým faktorem v této práci je komunikace s rodiči dítěte. Cílem je naučit rodiče učit se s dítětem a posílit jejich kompetence v oblasti komunikace se školou a domácí přípravy dítěte.

Dobrovolník je v pravidelném kontaktu se svým koordinátorem (zaměstnancem Člověka v tísni), u kterého najde metodickou podporu a může s ním kdykoliv konzultovat. Dobrovolník může rovněž spolupracovat se školou doučovaného dítěte, čímž dosahujeme maximální efektivity služby. Kontakt dobrovolníka s dítětem se neomezuje pouze na učení. Důležité je s dítětem navázat dobrý vztah a stát se mu kamarádem, v ideálním případě mentorem, motivovat jej do učení, probírat s ním starosti a strasti běžného života, dodat mu sebevědomí a probudit v něm zvídavost.

V případě zájmu se obracejte na Pavla Krňáka, telefon: 770 101 152, email: pavel.krnak@clovekvtisni.cz.

Těšíme se na vás!:)