Dobrometr jako nástroj evidence dobrovolnických aktivit a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce

Publikováno 12. 4. 2023 | Dobrovolnik.cz

Mobilní a webová aplikace Dobrometr byla vytvořena v rámci projektu Česko s dobrovolnictví počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava s Hestií, Centrem pro dobrovolnictví, z.s. v letech 2018 – 2020.

Dobrometr jako nástroj evidence dobrovolnických aktivit a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce

Tato aplikace umožňuje evidovat práci dobrovolníků a vyčíslit její hodnotu. V době, kdy začínala jeho implementace do praxe, čelil neziskový sektor a všechny subjekty pracující s dobrovolníky pandemii coronaviru. Nová situace, na kterou jsme nebyli připraveni, stála všechny zúčastněné mnoho sil a času, takže se určitě nejednalo o období příznivé pro zavádění nového nástroje na vyčíslení hodnoty a evidenci práce dobrovolníků. Současný stav ovlivněný válkou a s ní souvisejícími ekonomickými, politickými a sociálními důsledky je pro všechny aktéry neméně náročný. Přesto si Dobrometr dokázal najít svoje uživatele. Např. Katedra sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava na základě evidence v Dobrometru zjistila následující informace, které mohou být využity k PR účelům oboru, dobrovolnictví jako takového nebo k motivaci pro zapojení se do dobrovolnických aktivit: „Za období od ledna 2022 do prosince 2022 odpracovali studenti oboru zdravotně-sociální pracovník a členové Katedry sociální práce na území celé České republiky pod záštitou různých organizací a spolků 3631 dobrovolnických hodin. Celková hodnota těchto dobrovolnických aktivit je 873 076, 03 Kč. Nejčastěji pracovali v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání.“

Pokud chcete Dobrometr využívat i ve vaší organizaci, můžete se zdarma zaregistrovat na webu Dobrometr.cz a stáhnout si webovou nebo mobilní aplikaci.