Pomozte získat více informaci k dobrovolnictví

Publikováno 13. 7. 2017 | Markas

Výzva pro koordinátory dobrovolníků k vyplnění stručného dotazníku k tématu dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti osob s postižením.

Pomozte získat více informaci k dobrovolnictví

V uplynulých letech se rozvíjí fenomén dobrovolnictví osob s postižením. V českém prostředí však doposud existuje pouze málo informací či výzkumných studií, které by tento fenomén objasnili. Pro objasnění tohoto fenoménu vzniká disertační práce „Dobrovolnictví a dobrovolnická činnost osob s postižením“. Primárně se disertační práce orientuje na samotné dobrovolníky, ale pro komplexní představu o zkoumaném jevu je třeba získat i pohled tzv. z druhé strany. Z tohoto důvodu se obracím na vás, koordinátory dobrovolníků, zda byste mohli věnovat 5 minut svého času pro vyplnění stručného dotazníku, který se této tématice věnuje. Pro jeho vyplnění nemusíte mít dosud žádné zkušenosti s dobrovolnickou činností osob s postižením.

Informace o dotazníku a o výzkumu naleznete zde:

Odkaz na dotazník - https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dobrovolnictvi-a-osoby-s-pos/

Za případné vyplnění vám budu velmi vděčna.

Pokud byste měli zájem se o tématu nebo výzkumu dozvědět víc, neváhejte se na mě obrátit.

Děkuji Vám mnohokrát za ochotu.

Aneta Marková

doktorand na FHS UK