Komu míří Křesadlo za dobrovolnictví? Je tu dalších 11 nominací!

Publikováno 9. 3. 2018 | Tereza Pavelcova

Ochrana zvířat, práce s mládeží nebo onkologickými pacienty, a také komunitní činnost. Dobrovolných aktivit, kterým se lze věnovat, je více než dost a je radost vidět příběhy lidí, kteří se jim dlouhodobě věnují. Představujeme vám již druhou „jedenáctku“ ze 43 kandidátů nominovaných za Prahu na cenu za dobrovolnickou činnost Křesadlo. 

 Komu míří Křesadlo za dobrovolnictví? Je tu dalších 11 nominací!

12. Adam Novotný, IT business analytik, dobrovolník v Nadaci na ochranu zvířat

Adam se už čtyři roky stará o pomoc při koordinaci ostatních dobrovolníků. „Jedná se o dobrovolníka, na kterého se můžeme vždy spolehnout a víme, že pomůže nejen nám, ale i lidem, kteří s dobrovolnictvím u naší nadace začínají,“ řekli o něm v Nadaci.

13. Markéta Kallmünzerová, administrativní pracovnice a masérka, dobrovolnice v Nadaci na ochranu zvířat

Téměř sedm let sloužící dobrovolnice má na starosti osvětu, dětské soutěže nebo koordinaci ostatních dobrovolníků. „Ráda poradí, pomůže, nevadí jí manuální práce při přípravách a úklidu, lidé jí mají rádi,“ řekli o ní. K pomáhání zvířatům vede i svého syna, kterého bere na akce s sebou.

14. Ondřej Karaffa, BSS application specialist, dobrovolník v Nadaci na ochranu zvířat

Další milovník zvířat se na chodu Nadace podílí jako fotograf. „Dokonce neváhá a při akcích v průběhu týdne si bere v práci dovolenou, aby mohl fotit,“ pochvaluje si ho Nadace. Pro Ondřeje je fotografování vášní, kterou v organizaci spojuje s láskou ke zvířatům a pobytu na čerstvém vzduchu.

15. Petr Navrátil, důchodce, dobrovolník v Nadaci na ochranu zvířat

I pan Petr se věnuje fotografování, a to už 65 let! „Na akcích fotí nejradši psí ukázky, návštěvníky a s každým, kdo má zájem, rád prohodí pár slov. Nadaci pomáhá i tím, že pozvedne náladu i největším morousům. Díky němu se další dobrovolníci i zaměstnanci nadace cítí dobře,“ řekli o něm.

16. Petr Šubrt, údržbář – elektrikář, dobrovolník v Nadaci na ochranu zvířat

Na akcích fotí společně v tandemu s Petrem Navrátilem, oba pak předávají celému kolektivu i návštěvníkům dobrou náladu. „Nevadí mu pomoci s přípravou, úklidem a navíc také celou dobu fotí,“ říkají lidé z Nadace, kteří si chválí jeho kvalitní fotky.

17. Milan Maršálek, specialista životního prostředí, dobrovolník v „Natura, quo vadis?“

V organizaci působil od dětství nejprve jako instruktor, pak vedoucí družiny, a posléze 10 let jako hlavní vedoucí oddílu a letního tábora. Nyní působí jako zdravotník a metodický konzultant mladších vedoucích, a také jako vedoucí v EkoCentru. „Je jedním ze členů, který přináší vize pro další směřování organizace,“ řekli o něm.

18. Václav Moravec, softwarový konzultant, dobrovolník v Rodinném a komunitním centru Mumraj

Táta tří dětí se osmým rokem účastní aktivit v péči o děti a rodiny v Horních Počernicích, Lampionového průvodu nebo Burzy oblečení. „Vaškova angažovanost je pro nás cenná z hlediska mužské energie, vtipu a pozitivního přístupu. Vaška vnímáme jako dobrý příklad pro další mužské dobrovolníky,“ říkají v Mumraji.

19. Karolína Svatošová, dobrovolnice v Národním muzeu a Českém červeném kříži

V Divadelním oddělení se podílí na třídění, popisu a lokaci nezpracovaného fondu nebo lokačních soupisech divadelních fotografií. „Díky její systematičnosti a pečlivosti se daří rozšiřovat počet zpřístupněných sbírkových předmětů, převážně hereckých fotografií a snímků dokumentujících české divadlo,“ řekli o ní v Národním muzeu.

20.  Ivan Navrátilík, invalidní důchodce, dobrovolník Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

Ivan zajišťuje pomoc při letních táborech, Bambiriádách, Masopustu, či benefičních koncertech. Tvoří a udržuje webové stránky s fotodokumentací, vytváří propagační materiály. Ivan je aktivní i ve společnosti E (život s epilepsií), Parkinson Help a v Základní škole speciální v Praze 6 ( žáci s mentální jinakostí a autismem.)

21. Helena Kunešová, lektorka angličtiny, dobrovolnice v Amelii z.s.

Helena je dobrovolník pro onkologicky nemocné dospělé pacienty na oddělení hematoonkologické ambulance VFN, kde působí jako společník. Je velmi empatická, spolehlivá a zkušená dobrovolnice, je velkým příkladem pro nové dobrovolníky,“ řekli lidé v Amelii.

22. Hana Josefína Záhorová, průvodkyně v mateřské školce, dobrovolnice Lata - programy pro mládež a rodinu

Josefína je podle hodnocení Laty své klientce stabilní oporou po celý rok jejich vztahu. Umí aktivně naslouchat, velmi dobře reflektuje potřeby a umí v jejich vztahu udržet rovnováhu. Podporuje klientčinu snahu osamostatnit se a více si věřit. „Když si uvědomím, co všechno mi působení v Latě přineslo, cítím vděk. Těší mě vidět posuny k cílům, které jsme si s klientkou stanovily,“ uvádí Hana.

Historie ceny Křesadlo

Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora a také patrona ceny Křesadlo Tomáše Töpfera.

Kromě Prahy  je cena Křesadlo udělována i v dalších městech ČR, mezi ně patří například Liberec, Roudnice nad Labem, Olomouc Plzeň, Ústí nad Labem, Kladno, Chotěboř, Pelhřimov, Hlinsko, Karlovy Vary, Náchod či Hradec Králové