Pozvánky na akce

Mobility of young volunteers

Publikováno 18. 3. 2011 | Hestia

On Wednesday March 23rd will take place the 5th Meeting of expert group of European Commission of the topic Young volunteers mobility. The main idea to discuss will be creating of new opportunities for international volunteering of young people in countries of European Union.

Expertní pracovní skupina EK k mobilitě mladých

Publikováno 18. 3. 2011 | Hestia

Ve středu 23. března 2011 proběhne v Praze 5. setkání expertní pracovní skupiny Evropské komise k tématu mobility mladých dobrovolníků. Hlavní diskutovanou oblastí bude vytváření nových příležitostí pro zahraniční dobrovolnictví mladých lidí v zemích Evropské unie.

Stránky