Pozvánky na akce

Den otevřených dveří

Publikováno 7. 1. 2011 | Hestia

Představení JAHODY a jejich programů, ukázkové hodiny, zápis do nových kurzů, volná herna, kluby, výtvarná dílna a hudební zkušebna. Od 16.00 divadelní představení pro nejmenší v Jahůdce. Těšíme se na vás!

Hodnotící komise Křesadlo 2010 - Ústí nad Labem

Publikováno 6. 1. 2011 | Hestia

Odpolední setkání členů hodnotící komise vybere z došlých nominací dobrovolníky, jež budou oceněni za své "dobré skutky" na slavnostním předávání "Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčené věci" s názvem KŘESADLO 2010.

Budapest Conference

Publikováno 6. 1. 2011 | Hestia

1st EU-Level thematic conference for the European Year of Volunteering 2011: “Recognising the contribution of volunteering to economy, society and the individual – where are we now, and where do we want to go?”

Stránky