Inspirace ze zahraničí

V Meznu se připravují na sobotní příjezd dobrovolníků

Publikováno 18. 6. 2015 | Hestia

Již sedmé léto bude hostit od soboty obec Mezno mezinárodní dobrovolnický projekt, který pořádá ve spolupráci organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit.

Dobrovolník, co se stal byznysmenem

Publikováno 18. 6. 2015 | Hestia

Monako - V roce 2006 se Novozélanďan Dan Radcliffe rozhodl, že založí firmu, která se bude starat o dobrovolníky. Dnes jich má víc než 43 tisíc a v rozvojových zemích už odpracovali 3 miliony hodin. Jeho firmě, která pomoc zprostředkovává, se daří natolik, že byl vyhlášen Nejlepším podnikatelem Nového Zélandu a o víkendu bojoval v Monte Carlu i o titul nejlepšího podnikatele světa. Jak se z dobrovolníka stane byznysmen, zjišťovala Zuzana Hodková.

Během studií na vysoké škole jsem hodně cestoval a vyzkoušel jsem si i jeden z dobrovolnických programů. Přišlo mi to dost drahé a hlavně nepříliš transparentní. Takže jsem si říkal, že by si takové programy mohlo dovolit víc lidí a mohly by být transparentnější.

Jak?

Tím, že dobrovolníci budou vědět, kam jejich peníze směřují, že registrační poplatek jde na chod společnosti na Novém Zélandu a poplatek za program jde lokálnímu týmu v dané zemi.

Jaký je vlastně byznys model vaší společnosti?

Lidé nám platí registrační poplatek 279 dolarů a také platí poplatky za samotný program. Ty se odvíjejí od toho, do jaké země a na jak dlouho cestují. Lidé vlastně platí za bezpečnost a jistotu, že se jim na cestách nic nestane, že budou mít jídlo a ubytování.

Máte 43 tisíc dobrovolníků po celém světě. Je jednoduché hledat dobrovolníky?

Chceme růst. Aby se nám to dařilo, musíme počty dobrovolníků neustále rozšiřovat, takže měníme i způsoby marketingu. Máme ale i mnoho dobrovolníků, kteří se nám vrací. Vyjedou jednou a chtějí znovu.

O jaké země je v tomto směru největší zájem?

Bali je velmi populární. Zachraňují želvy, učí děti, jsou ve školkách, pomáhají s životním prostředím. Je tam široká škála možností, co dělat.

Vy sám ještě vyjíždíte pryč, nebo už jen firmu řídíte?

Snažím se pomáhat lokálně. Dříve jsem hodně vyjížděl za oceán, ale tím, jak se byznys rozrůstá, je to pro mě těžší a těžší.

Na jakých trzích působíte?

Nejdůležitější trhy pro nás jsou Spojené státy a Kanada, rychle roste čínský trh, ale i Velká Británie a Austrálie. Dobrovolníky posíláme do celého světa. Tedy do třiceti zemí v Africe, Latinské Americe i Asii. Teď se snažíme prosazovat i v Evropě. Chceme, aby si lidé uvědomili, že dobrovolnictví může být hlavní formou cestování a pomáhat nemusí jen v Africe.

Kde konkrétně v Evropě?

V tuto chvíli máme program v Itálii a chceme Řecko a Španělsko. Třeba v Itálii můžete učit, pracovat ve školce, pomáhat v přírodě - je toho mnoho.

Co byla vaše největší podnikatelská chyba?

Před pěti lety jsem chtěl v Indii rozjet IT společnost. Obchodní vztahy tam ale zkrachovaly a já přišel o peníze. To byla asi má největší chyba.

Proč se to stalo?

Zbláznil jsem se do představy, že budu mít vlastní společnost v Indii, ale neudělal jsem si žádné průzkumy, neznal jsem lidi, se kterými jsem měl pracovat, nevěděl jsem o nich nic, takže jakmile jsme začali byznys rozjíždět, celé se to rozpadlo. Beru to ale jako lekci. Vždy musíte znát lidi, se kterými chcete dělat byzyns.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/314084-nejlepsi-podnikatel-zelandu-dobrovolnik-co-se-stal-byznysmenem/ 18.6.2015, ČT24

Visegrádský projekt je u konce

Publikováno 14. 6. 2015 | Hestia

Společně s vybranými neziskovými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska, které se věnují dobrovolnictví, byla i HESTIA součástí mezinárodního projektu "To encourage volunteering among V4 countries". Jaké jsou jeho výsledky?

Brontosaurus pošle v létě dobrovolníky do 7 zemí světa

Publikováno 7. 5. 2015 | Hestia

Opravovat hrady, kosit louky nebo značit ukrajinské stezky 

Pomoci desítkám míst v Česku, ale také vyrazit do Indonésie, Srbska, Rumunska, Německa, Polska nebo na Ukrajinu. Hnutí Brontosaurus letos po jednačtyřicáté pořádá dobrovolnické letní tábory pro mladé lidi. Budou pracovat zdarma, z vlastní chuti měnit svět kolem sebe k lepšímu. Za odměnu si po celé léto mohou na některé z čtyřicítky akcí vyzkoušet dobrovolnictví jako zážitek. 

Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta: stačí postel, místo u stolu a místo v srdci

Publikováno 7. 5. 2015 | Hestia

Každý́ rok najde v Česku hostitelskou rodinu přes 70 studentů z celého světa. Ti přijíždí na dobu 3, 6 nebo 10 měsíců, které tráví se svou novou rodinou. Každý student během svého pobytu navštěvuje střední školu v místě bydliště a učí se tak poznávat českou kulturu, jazyk i zvyky.

Jak to chodí v Thajsku - jednodenní dobrovolnická zkušenost

Publikováno 19. 3. 2015 | Hestia

O tom, že "dobrovolnictví je vysoce návykové" svědčí například to, že jedna ze zakladatelek dobrovolnického centra HESTIA se zapojila do dobrovolnické akce i na exotické dovolené v Thajsku. Zde přinášíme její příběh.

Když padají manga

Publikováno 13. 3. 2015 | Hestia

Nakladatelství Portál, které se tématu dobrovolnictví ve svých publikacích věnuje dlouhodobě, vydalo příběh českého dobrovolníka ve Středoafrické republice v bouřlivé době občanské války pod názvem Když padají manga.

DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY - zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů

Publikováno 31. 1. 2015 | Hestia

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Vás zve na pracovní setkání na téma

DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY
zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů
Zajímá Vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi
do společnosti?
Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a
vhodným nástrojem k začlenění?
Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením?
A jakou roli v tom můžeme hrát my, organizace pracující s mládeží a lidmi se znevýhodněním?

Praha: úterý 24. 2. 2015 - 9-13 hodin v kanceláři INEX-SDA, Varšavská 30, Praha 2 
Brno: středa 25. 2. 2015 - 9-13 hodin v dobrovolnickém centru 67, budova SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Projekt je realizován s finanční podporou rodiny Orlických. 

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, vytvořit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině. 

Program: 

*co jsou mezinárodní dobrovolnické projekty  
*účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky  
*spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce  
*sdílení potřeb účastnících se organizací a znevýhodněné mládeže  
*další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/ dobrovolníky organizací) 

Zveme zejména: sociální pracovníky, pracovníky organizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, s nezaměstnanými apod. 

Zájemce prosíme o přihlášení do 22. 2. 2015 prostřednictvím online formuláře. Cestovné na setkání může být proplaceno do maximální výše 200Kč/osobu po dodání jízdních dokladů. Drobné občerstvení zajištěno. 

Pro více informací nás kontaktujte: Jana Koňasová - info@inexsda.cz / tel: 222 362 715 

Co je mezinárodní dobrovolnictví? Oblast dobrovolnické služby, která spojuje dobrovolníky z různých zemí světa všech věkových kategorií při práci na lokálních veřejně prospěšných projektech různé délky (od dvou týdnů až po několik měsíců) a různého zaměření (sociální, ekologické, komunitní, kulturní, rozvoj venkova, oprava památek atd.). Mají vždy dva hlavní cíle: podpořit lokální organizace a obce dobrovolnickou prací a zprostředkovat jedinečnou mezikulturní zkušenost všem zúčastněným. Ročně se podobných projektů ve světě koná několik tisíc. INEX-SDA každoročně vyšle na dobrovolnické projekty – workcampy kolem 700 účastníků. Mezinárodní dobrovolnické projekty poskytují jedinečný prostor pro setkávání a poznávání kultur a lidí z odlišného prostředí. Tím vytvářejí ideální příležitost pro integraci lidí ze znevýhodněného prostředí nebo s postižením a mají potenciál vytvořit prostor pro jejich aktivní zapojení, intenzivní neformální vzdělávání a získávání nových zkušeností v roli rovnocenného aktéra. To může být klíčový zážitek pro nastartování dalšího osobního rozvoje a aktivní participace ve společnosti. Mnoho (nejen) mladých lidí ale o této příležitosti neví, neumí si představit, že by byla otevřená i pro ně, nebo nemá dostatečné prostředky pro uhrazení potřebných nákladů. INEX-SDA jim poskytuje asistenci při překonávání těchto překážek a k tomu uvítáme vaši spolupráci.

Přečtěte si, jak to vidí samotní dobrovolníciJitka, která vyjela na Evropskou dobrovolnou službu do Rakouska Hanka R., která jela jako dobrovolník na 2 týdny do Itálie

******************************************

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, Varšavská 30, 120 00 Praha 2; www.inexsda.cz

Setkejte se s Dalajlámou, pojeďte pomáhat do Malého Tibetu!

Publikováno 13. 1. 2015 | Hestia

Organizace Brontosauři v Himálajích hledá zájemce, kteří chtějí odjet pomáhat do Malého Tibetu. Zájemci mohou jako dobrovolníci vyučovat děti nebo pomoci na stavbě, absolvovat Benefiční kurz buddhismu nebo sportovní Benefiční himálajskou výzvu. Za jejich pomoc jim může poděkovat sám 14. Dalajláma, s kterým jsou každoročně pořádány audience. Účastníci dobročinných cest mohou svou účastí vyjádřit postoj k nedávnému odklonu Česka od otázek lidských práv a odkazu Václava Havla. 

Dobrovolníci spolku SIRIRI ve Středoafrické republice

Publikováno 3. 1. 2015 | Hestia

Dokumentární film Květy Přibylové o české zahraniční pomoci ve Středoafrické republice bude odvysílán v České televizi 10.1. v 17:15 hod. na ČT2, repríza následující v úterý 13.1. od 12:10 hod. též na ČT2. Ve stejných časech bude každý týden odvysíláno dalších osm dílů seriálu Češi na misi.

 

Stránky