Tříkrálová sbírka koledováním nekončí

Publikováno 30. 1. 2018 | Tereza Cimburková

Tříkrálová sbírka je plná dobra a dobrovolníků. Koledníci již dokoledovali, ale to rozhodně není konečná. Přinášíme Vám rozhovor s Gabrielou Víšovou, hlavní koordinátorkou Tříkrálové sbírky. O dobrovolnících, sbírce, plánech a lidských příbězích. 

 

Tříkrálová sbírka koledováním nekončí

Kolik dobrovolníků se letos do sbírky zapojilo a jak byli úspěšní?

Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo přes 60 000 koledníků. Toto číslo je odborný odhad vypočtený z množství tříkrálových pokladniček, kterých bylo letos „v trénu“ více než 22 tisíc. Na organizování sbírky se však podílejí také další dobrovolníci a pracovníci Charity. Úspěšní byli všichni, protože přeci „každá koruna pomáhá“ a průběžné výsledky ukazují, že bude překonán loňský výtěžek sbírky, který byl zatím rekordní.

Jak získáváte nové posily?

Koledníky se snažíme oslovit již na podzim. Jejich počet narůstá, ale v některých oblastech (například v severních Čechách) jich stále nemáme dostatek. Snažíme se oslovovat školy a dětské zájmové oddíly, ale i firmy a jejich zaměstnance. Pokud by někdo chtěl koledovat pro Tříkrálovou sbírku, budeme rádi. (více informací nalezne na http://www.trikralovasbirka.cz/koledovani/)

S jakým přístupem se vaši koledníci setkávají?

Tříkrálová sbírka se letos koná již poosmnácté, má dobrou pověst a lidé o ní vědí. U sbírky se snažíme o maximální transparentnost – záměry sbírky a výsledky zveřejňujeme přehledně a aktuálně na webu www.trikralovasbirka.cz. Většina lidí se na tříkrálové koledníky těší, vítá je, ráda si vyslechne jejich koledu a rádi jim přispějí. Málokdo požaduje po kolednících průkazku, již podle zapečetěné pokladničky je jasné, že jde o charitní koledníky. Nicméně koledníci jsou na takovou situaci připravení a rádi se komukoliv legitimují.

Sbírka je již tradiční, stalo se letos při koledování něco neobvyklého?

Sbírka má také společenský rozměr, někde dokonce zachraňuje životy. A to doslova. V Rohovládově Bělé na Přeloučsku letos koledníci nalezli osamělého důchodce v bezvědomí a duchapřítomně přivolali zdravotnickou pomoc.

Však také koledníci na(d) dveře píší za příspěvek požehnání K + M + B neboli „Kristus požehnej tomuto domu“… 

Křídy našich koledníků jsou požehnány v kostele, a proto věříme, že přinesou štěstí a Boží přízeň i dárcům Tříkrálové sbírky. Na některá futra či zdi však křídou psát nelze. Pro takové případy máme vytištěné černé obdélné samolepky s bílým nápisem „K + M + B 2018“.

Koledníci osobně vybírají do kasiček příspěvky pouze v lednu, jak je to s přispíváním po zbytek roku?

Do sbírky lze přispívat během celého roku, pomocí SMS nebo na sbírkový účet. V loňském roce dárci v průběhu roku (tedy mimo samotné koledování) přispěli přibližně 4 miliony korun.

Podle jakého klíče budou vybrané peníze rozděleny?

Klíč k rozdělení výtěžku stále stejný: 65 % jde na podporu charitních projektů v místě koledování, 15 % jde na diecézní projekty, 10 % pak na podporu rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % jsou režie sbírky dané zákonem.

Kde konkrétně peníze pomohly v loňském roce?

Z výtěžku loňské sbírky byly například financovány stavební úpravy lůžkového hospice sv. Josefa v Rajhradě, včetně vybudování pietního místa pro pozůstalé v areálu hospice (1 000 000 Kč). Charita Nový Jičín rozšířila služby půjčovny kompenzačních pomůcek (240 000 Kč), v Chráněném bydlení Domova Daliborka v Prostějově byl pořízen chráněný byt, kde klienti trénují větší samostatnost jen s externí dopomocí (500 000 Kč). Charita Polička zakoupila automobily pro terénní práci Otevřených dveří, sociální službu pomáhající lidem s duševním onemocněním v celém okrese Svitavy a pečovatelskou službu v Poličce a okolí (280 000 Kč).

Děkuji za rozhovor, ať se Vám daří i nadále!