MOMENT charity shops - tam, kde se pomáhá

Publikováno 12. 10. 2017 | MOMENT

Začínali v Ostravě v roce 2010 s tzv. Žebříkovými obchody, které podporují mladé lidi s handicapem. Po přidání další podporované neziskové organizace se název organizace i obchodů přejmenoval na MOMENT.

 

MOMENT charity shops - tam, kde se pomáhá

 

Dnes výtěžek z tržeb jejich charitativních obchůdků putuje na 4 neziskové organizace (Mobilní hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Save Elephants) a svou činnost rozšiřují do Prahy, kde na podzim plánují otevřít další charity shop a tím podpoří neziskovou organizaci CCBC.

Na jaře roku 2017 získal Moment také podporu Tomáše Kluse a jeho Recyklus tour, který jim umožnil na svých koncertech šíření nejen dobročinné myšlenky, ale lidé mohou na jeho koncerty nosit věci, které již nepotřebují, nicméně jsou stále pěkné a tím potřebné jiným.

DÁRCI JSOU JEDNOTLIVCI, ALE SBÍRKY POŘÁDAJÍ TÉMĚŘ VŠICHNI OSLOVENÍ

Rok 2017 je pro Moment oficiálním 5. výročím činnosti. Přestože své narozeniny slaví spíše komorně, rozjíždí tento rok řadu projektů. A to vše díky lidem, kterým záleží na propojení myšlenky dobročinnosti. V Ostravě se k projektu připojily tisíce lidí. Do sbírek se zapojily mateřské, základní i střední školy, Policie, Hasiči, velké, střední i malé společnosti, bankovní ústavy, úřady, Zoologické zahrady a mnoho dalších, ale také spousta jednotlivců, kteří nosí dary přímo do sítě obchodů Momentů, resp. second handů. Díky všem těmto dárcům, jsou výtěžkem z prodeje podporovány 4 neziskové organizace. Šanci na uplatnění získávají také lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, a Moment jim umožňuje znovu zapojení do pracovního procesu. Myšlenka je úžasná v tom, že všichni, kdo se do projektu zapojí, šíří kolem sebe, ať vědomě či nevědomě, dobro. V dnešní době, vzácné…  

JAK VŠE PROBÍHÁ A KDO JE PODPOROVÁN

„Síla projektu spočívá primárně v dárci. Pokud vy nám darujete jednu tašku pěkných věcí, my si ji odneseme na náš sklad, kde ji děvčata protřídí a odhadnou hodnotu oblečení. To kvůli tomu, že máme obchody, kde prodáváme věci za 20 Kč a obchody, kde prodáváme od 30 Kč výše. Poté co jsou věci roztříděny, putují na naše obchody (second handy, nebo- li charity shops), kde je prodáme. Výtěžek z prodeje pak putuje na neziskové organizace, které podporujeme. Jen pro vaši představu, prodáním jedné tašky pěkných věcí znamená například pro Mobilní hospic Ondrášek (provází nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v posledním období života a odbornou péčí jim umožňují strávit ho doma, v kruhu rodiny) to, že nevyléčitelně nemocný člověk může strávit hodinu a půl života pod zdravotnickým dohledem u sebe doma“ konkretizuje Simona Honsová, ředitelka Momentu.

Kromě Mobilního hospice Ondrášek podporuje Moment také Stacionář Žebřík, který poskytuje své služby mladým lidem s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Svým klientům poskytuje nezbytnou míru podpory vedoucí k co nejnižší míře závislosti a k plnohodnotnému životu. Umožňuje jim také setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí, jejich rodinám ulehčuje v jejich náročné péči o svého potomka.

Dalším podporovaným projektem jsou Kola pro Afriku, jejichž posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podporují celkovou gramotnost, zvyšují šance na budoucí pracovní uplatnění a tím i posilují občanský status lidí v Africe.

Od roku 2015 má svůj „momentovský obchod“  také organizace Save Elephants, založená dobrodruhem, cestovatelem a aktivistou Arthurem Sniegonem, který bojuje různými způsoby proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se slonovinou. Ve Střední Africe je totiž kvůli klům ročně zabito více než 30 000 slonů .

„Zmíněné organizace od nás dostávají pravidelný měsíční příspěvek, a protože kladných ohlasů je po této formě pomoci opravdu hodně, rozhodli jsme se na podzim 2017 otevřít obchod také v Praze. Ten bude svou činností podporovat neziskovou organizaci CCBC, která, velmi zjednodušeně řečeno, sdružuje projekty zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. V roce 2018 plánujeme otevřít obchod v Liberci, kde nám byly nabídnuty prostory vedením tamní Zoologické zahrady v její těsné blízkosti. Obchod bude podporovat rovněž CCBC“ doplňuje Simona Honsová.

CO STOJÍ ZA VÝROBOU OBLEČENÍ

Krom toho, že Moment svou činností podporuje další neziskové organizace, klade si také za cíl upozornit na to, co vše stojí za výrobou oblečení. Tedy to, jak moc jsme vnořeni do trendů módního průmyslu, ale jen málokdo ví, co vše za tím stojí…

„Ano, cítíme jako morální povinnost upozornit i na toto. Především mladí lidé se stávají otroky moderní doby, kdy jsme zcela otevřeně manipulováni tím, co máme nosit za oblečení. Nikdo však už nevidí to, jak vzniká. Tisíce litrů vody, které pojme pro svůj růst žíznivá bavlna – přitom lidé, kterým zaobírá pole, umírají žízní. Tuny toxických pesticidů, které urychlují její růst, nicméně zamořují vodu, kterou by normálně pili lidé či zvířata. Takto však nemají šanci. Otřesné pracovní podmínky v továrnách, kde oděvy šijí i osmileté děti 6 dní v týdnu, 12 hodin denně za 20 dolarů na měsíc.

Připravujeme prezentaci, kde na toto poukazujeme, abychom v první fázi tento trend alespoň zpomalili. Víme, že vše nezastavíme mávnutím kouzelného proutku, ale věříme, že lidé se před tím, než si nové oblečení zakoupí, zamyslí, zda jej opravdu potřebují. Mezi většinu zákazníků patří především studenti a právě tam bychom chtěli cílit. Víme, že vše nezměníme mávnutím kouzelného proutku, ale minimálně zasadíme semínko povědomí…“ věří Simona Honsová.

Pokud máte zájem ať už o sbírku oblečení ve vaší společnosti, škole nebo spolku, kontaktujte Moment na tel. č. 777 596 680 nebo na mail: jana.malkova@moment-ops.cz

Podrobnosti o společnosti najdete také na www.moment-ops.cz