Staň se dobrovolníkem v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením

Publikováno 8. 11. 2019 | Ruka pro život o.p.s.
Ve spolupráci s organizací ADRA hledá Ruka pro život o.p.s. dobrovolníky do našeho denního stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v Brně..
Platná
Staň se dobrovolníkem v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením
Proč využít tuto příležitost: 
- pohled na život z jiné strany
- nová zkušenost
- vděčnost těch, kteří si nemohou pomoci sami
- možnost uplatnit schopnosti, které se jinak nemají šanci projevit
Jak dobrovolník pomůže: 
- individuální podpora uživatelům při aktivitách v prostorách služby
- individuální podpora uživatelům při aktivitách mimo prostory služby (buď v rámci skupinových vycházek a výletů, nebo i individuálně “jeden na jednoho”)
- vedení skupinové rozvojové nebo terapeutické aktivity pod dohledem pracovníka (např. malování, hudební aktivity, sportovní aktivity…)

Již od března 2017 začala naše organizace Ruka pro život o.p.s. spolupracovat s oraganizací ADRA. Přes ní se můžete zapojit do dobrovolnického programu a stát se dobrovolníkem v domově pro osoby se zdravotním postižením a denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v Brně. Naše klienty můžete pravidelně navštěvovat a poskytnout jim individuální podporu při aktivitách v prostorách denního stacionáře, můžete je individuálně podporavat při aktivitách mimo prostory služby denního stacionáře i domova pro osoby se zdravotním postižením (buď v rámci skupinových vycházek a výletů, nebo i individuálně “jeden na jednoho”), v denním stacionáři se můžete zapojit do vedení skupinových rozvojových nebo terapeutických aktivit pod dohledem pracovníka (např. malování, hudební aktivity, sportovní aktivity…).

Co k dobrovonictví u osob s mentálním nebo kombinovaným postižením potřebujete:

  • věk 18 nebo a více (ve výjimečných případech možno i méně, ale vždy více než 15)
  • trestní a morální bezúhonost
  • zdravotní a psychická způsobilost,
  • zájem o dlouhodobou a pravidelnou spolupráci,
  • vhodná motivace pro dobrovolnickou činnost,
  • kladný vztah k cílové skupině,
  • osobnostní předpoklady (spolehlivost, citlivost k potřebám uživatelů, empatie, schopnost týmové spolupráce i samostatné činnosti, příjemné vystupování…)

Kontakt na koordinátorku dobrovolníků ADRA:

Kontakt na vedoucí Denního stacionáře:

Kontakt na vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením: