Naruby

Publikováno 13. 3. 2018 | Veronika Vlačuhová
Program se skládá z různorodých her a aktivit, kdy je kladen důraz na vyváženost psychické a fyzické náročnosti programu. Účastníci si vyzkouší například simulační hru, diskuze, kreativní činnosti, fyzicky náročnější hry v přírodě, přechod části Krkonoš..
Platná
Naruby
Proč využít tuto příležitost: 
Účastníci budou seznámeni s příklady dobré praxe environmentálně udržitelného způsobu života a budou se snažit najít drobné uskutečnitelné krůčky v jejich vlastním životě. Naučí se dávat a přijímat zpětnou vazbu, otevřeně se vyjadřovat ve skupině.
Jak dobrovolník pomůže: 
Dobrovolnická práce spočívá v kosení a hrabání louky, na které kdysi stával kravín, takže vykazuje známky silného přehnojení. Kosení louky se věnujeme už systematicky sedmým rokem a zvlášť v posledních několika letech.

Kontakt:

Tereza Opravilová

Rozruch

http://rozruch.brontosaurus.cz/naruby/

https://www.facebook.com/PrazdninyNaruby/

Zázemí:

První dva nebo tři dny budeme bydlet na horské chatě s elektřinou a pitnou vodou, spaní bude pravděpodobně na postelích. Zbytek tábora strávíme na louce, kde se spí pod přístřeškem z plachty na karimatkách. Pitná voda se bere z nedalekého pramene, nachází se zde také další dva potoky, které používají zvlášť na čištění zubů a zvlášť na koupání. Vaří se na ohni pod vedením zkušených organizátorek. Na louce stojí suchý záchod, jídlo se dává chladit do potoka. Všechno nám to tady skvěle funguje už 7 let :-)