Kimuri

Publikováno 13. 3. 2018 | Veronika Vlačuhová
V rámci programu každý den navštívíme jeden kontinent, kdy formou her upozorňujeme na určitý světový problém, např. na nedostatek vody, plýtvání jídlem, nemoci a podobně. Většina programů končí diskuzí na dané téma.
Platná
Kimuri
Proč využít tuto příležitost: 
Účastníci se dozví informace o chodu záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Nastíníme jim také několik globálních, zejména ekologických, problémů. V neposlední řadě je čeká seznámení s činností Hnutí Brontosaurus.
Jak dobrovolník pomůže: 
Pomáháme s chodem stanice. K nejčastějším pracím patří čistění výběhů, údržba voliér, sekání a hrabání trávy apod. Pomáháme i s rozvojem stanice: sázíme stromy a keře, budujeme nové stavby (například altánek, ještěrkárium, ploty)

Kontakt:

Hlavní organizátor :Ctibor Brančík

Jakub Filip, ja.filip@seznam.cz

ZČ HB BRĎO Vlkani

www.kimuri.cz

https://www.facebook.com/psbkimuri/

Zázemi:

Zázemí je na poměry Brontosauřích akcí poměrně luxusní. Bydlíme v kamenné budově se sociálním zařízením, stravu připravujeme na místě. Proto je akce vhodná i pro prvoúčastníky.