Dobrovolníkem v ÚVN - předej radost pacientům

Publikováno 14. 10. 2021 | Dobrovolnické centrum ÚVN
Naši dobrovolníci věnují část svého času dlouhodobě hospitalizovaným pacientům či klientům domova pro válečné veterány. Svojí společností pomůžete pacientům naplnit jejich čas strávený v nemocnici smysluplnou činností, psychicky je podpořit a namotivovat.
Platná
Dobrovolníkem v ÚVN - předej radost pacientům
Proč využít tuto příležitost: 
Dobrovolnické centrum Ústřední vojenské nemocnice je tu již od roku 2012.
Setkáte se novými lidmi, kteří často mají ještě co předat dalším generacím.
Úvodní zaškolení pro nové dobrovolníky.
Možnost osobního rozvoje a poznání nemocničního prostředí z jiné strany.
Jak dobrovolník pomůže: 
Jako společník u lůžka dobrovolník pomáhá snížit míru pocitu sociální izolace.
Svou činností zlepší atmosféru nemocničního oddělení a vnese tam něco zdravého ze světa za zdmi nemocnice.
Uleví vytíženému personálu při akcích pro veterány a na výtvarných dílnách pro pacienty.
Dobrovolník svou činností také pomáhá při aktivizaci pacientů.

Kdo jsme?

Dobrovolnická činnost se v ÚVN datuje již od roku 2002. V roce 2012  však zřídila nemocnice samostatné Dobrovolnické centrum Ústřední vojenské nemocnice.

O dobrovolníky se stará tým dvou koordinátorek (koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka dobrovolnického programu). Naše činnost je zaměřená na:

 • výběr vhodného zájemce o dobrovolnickou činnost,
 • zaškolení dobrovolníka pro výkon dobrovolnické činnosti,
 • sepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti s proškoleným dobrovolníkem,
 • uvedení dobrovolníka na oddělení a seznámení s přiděleným pacientem/klientem a službukonajícím personálem,
 • domlouvání návštěv dobrovolníků a vyřizování omluv z návštěv,
 • zajištění vhodných termínů výtvarných akcí s personálem oddělení,
 • informování dobrovolníků o výtvarných dílnách a jiných akcích pro následující měsíc,
 • nabídnutí nadstavbového či rozšiřujícího vzdělávání pro dobrovolníky,
 • poskytnutí intervizního rozhovoru dobrovolníkovi,

-  zkrátka a jednoduše vše možné pro to, aby se u nás cítil dobrovolník dobře a jeho činnost měla smysl. :-)

 

Koho hledáme?

 • Osobu od 15 či 18 let věku, trestně bezúhonnou,
 • zájemce s možností pravidelného docházení (1x za týden či 1x 14 dní) za pacientem či klientem,
 • zájemce s možností ne zcela pravidelného zapojení - výpomoc na výtvarných dílnách, výletech a grilováních pro veterány,
 • dobrovolník musí být psychicky vyrovnaný, trestně bezúhonný a přicházet s vhodnou motivací,
 • a nakonec - optimisticky naladěnou osobnost, která přinese pacientům radost.

 

Jaká je náplň činnosti dobrovolníka?

 • Rozhovor s pacientem, společné luštění křížovek či hraní deskových her,
 • předčítání pacientům a klientům, kteří již sami četbu nezvládnou,
 • vycházka s pacientem či klientem po areálu nemocnice (zpravidla je pacient/klient na vozíku),
 • podpora a pomoc pacientům při tvoření na výtvarných dílnách,
 • pomoc personálu Domova Vlčí mák při výletech (doprovod klientů na vozíku) a při grilováních,
 • hudební představení pro pacienty,
 • v případě svolení zravotnického personálu a zaškolení na danou činnost může dobrovolník pomáhat s aktivizací pacientů.

 

Jak se zapojit? :-)

Ozvěte se nám na e-mail: dobrovolnici@uvn.cz, abychom se domluvili na termínu společného setkání, kde bychom Vás rády poznaly a pověděly Vám o programu podrobněji.

Po pohovoru, pokud Váš zájem vytrvá, následuje úvodní proškolení zájemce a podpis smlouvy o činnosti. Novému dobrovolníkovi pomůžeme se zapojit dle jeho časových možností a zvoleného typu aktivity. Koordinátor pak zůstává s dobrovolníkem v pravidelném kontaktu.

Součástí dobrovolnické činnosti je také pravidelná podpůrná supervize, kde můžete sdílet své zážitky z dobrovolnictví, svěřit se s nejistotou/obtížemi během návštěv u pacientů či na výtvarných dílnách. Vaši kolegové dobrovolníci, kteří jsou již "služebně starší" Vám pak mohou poskytnout cenné postřehy a rady, případně pomůže koordinátor či supervizor :-)

Těšíme se, až Vás poznáme :-)

Tým koordinátorek,

Kristýna & Petra