Vyjádření HESTIA k Věcnému záměru zákona o dobrovolnictví

Publikováno 25. 3. 2015 | Hestia

V Praze dne 23.3. 2015 

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 do meziresortního připomínkového řízení. Plné znění můžete nalézt zde.

 *Co může přinést nový zákon o dobrovolnictví?

Z víceleté diskuze vzešel požadavek na větší uznání veřejně prospěšného dobrovolnictví, včetně posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví obecně. Jedním z prostředků bude vyjádření podpory dobrovolnictví a poskytnutí benefitů pro co nejširší spektrum organizací spolupracujících s dobrovolníky.

Návrh dále reaguje na podněty z aplikační praxe zákona o dobrovolnické službě. Snaží se zkvalitnit a zefektivnit právní úpravu týkající se akreditovaného dobrovolnictví.

*Proč je důležitý? 

V současné době je upravena pouze část tzv. organizovaného dobrovolnictví v ČR, které spadá pod zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Tento zákon se týká každoročně cca 20 tisíc dobrovolníků, kteří působí v rámci akreditovaných programů dle tohoto zákona. Další statisíce dobrovolníků také pomáhají, často v režimu podobnému tomu akreditovanému, ale akreditace pro ně není vhodná, či dostupná.

*Jak ovlivni samotné dobrovolníky? 

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, která je poskytována bezplatně. Jako dobrovolnictví bude i nadále uznáváno dobrovolnictví vykonávané dobrovolníky samostatně bez formálně definovaného vztahu. Míra organizovanosti jejich činnosti závisí na tom komu a v čem pomáhá – tedy obvykle na organizaci, které pomáhá. Vždy je ale na prvním místě kvalita mezilidské komunikace a ochoty ke spolupráci.

I když pomoc je pro dobrovolníka „zadarmo“, tak dobrovolnictví přináší nejen konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v mezilidských vztazích, pravidelný kontakt s okolím, upevnění pracovních návyků – a to je pro něj to podstatné.

*Jak ovlivní organizace, které pracují s dobrovolníky? 

Kromě současných akreditovaných organizací, budou moci být za dobrovolnickou organizaci, včetně benefitů z toho pro ni plynoucích, považovány právnické osoby, které budou bezúhonnou veřejně prospěšnou právnickou osobou podle § 146 občanského zákoníku, nebo státním orgánem, územním samosprávným celkem, státní příspěvkovou organizací, příspěvkovou organizací územních samosprávných celků či školskou právnickou osobou, a které budou dobrovolníky vybírat, organizovat a podporovat při jejich aktivitách.

*Co to znamená pro HESTIA a pro její partnery? 

Nadále budeme metodickým a vzdělávacím centrem pro dobrovolnictví všeho druhu. Díky blížícím se změnám předpokládáme větší zájem o naše kurzy a supervizní cykly s tematikou managementu dobrovolnictví, jejichž koncepci upravíme aktuálním potřebám organizací pracujících s dobrovolníky.

Za HESTIA PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce, jiri.tosner@hest.cz

. Více o dobrovolnictví se dozvíte na www.hest.cz a www.dobrovolnik.cz