Příběh dobrovolníka Josefa Chramosty

Publikováno 21. 8. 2012 | Hestia

(dobrovolnictví firem)

Josef Chramosta (35 let) pracuje ve společnosti Středočeské vodárny a.s., jako vedoucí střediska Voda Mělnická Vrutice, provoz Dálkovod. Jeho velkým koníčkem je (mimo vlastní rodinu) myslivost a vše co k ní patří. Žije na vesnici s manželkou a dvěma syny (Pepa 5 let a Míša 2 roky). Spolu s nimi v rodinném domě bydlí i jejich dva lovečtí psi Rony a Blek (Výmarský ohař a Německý ohař), samozřejmě psi mají svůj prostor s boudou na zahradě.

Péči o zvěř a les se aktivně věnuji již patnáct let, ale předtím jsem byl k tomu od malička vychováván mým otcem a dědou, kteří mne k myslivosti přivedli. Tyto zkušenosti dvou generací už pomalu předávám dál, neboť mí synové mne často doprovází při obchůzkách po lese. V mysliveckém sdružení Pramínek Mělnické Vtelno se aktivně zabýváme odchovem bažantí zvěře. V naší honitbě máme uznanou bažantnici o rozloze 100 ha. Každoročně vypustíme do volné přírody na 200 kusů bažantů, abychom zvýšili stav jejich populace ve volné přírodě. Není to jednoduchá práce, a hlavně v dnešní době je to i ekonomicky náročná záležitost, ale snažíme se s tím „poprat“. A úspěchy v naší činnosti jsou viditelné!

Naše péče o přírodu nespočívá jen v odchovu bažantů, ale i v hospodaření s lesní zvěří. Jde nám o to, aby stavy této zvěře byly v přírodě vyvážené, a nehrozilo tak z její strany páchání škod na lesních a polních kulturách. K tomu nám napomáhají jak speciální myslivecká zařízení, sloužící k přikrmování a pozorování chování zvěře, tak například speciální krajinné složky, jakými jsou biokoridory, které poskytují zvěři a dalším organizmům přirozený úkryt a prostor pro migraci. Projekt na vybudování biokoridoru byl podpořen společností Veolia z programu BioGRANTY 2010 částkou 25 000 Kč. V loňském roce se nám podařilo získat stejnou částku z programu BioGRANTY 2011, tentokrát na projekt Likvidace černých skládek nebezpečného odpadu, na němž s námi spolupracovalo sousední myslivecké sdružení Višňovec Vysoká Libeň. Společnými silami, a s pomocí starostky obce M. Vtelno Hany Rašákové, jsme zlikvidovali 16 tun převážně nebezpečného odpadu z černých skládek v okolí našich obcí.

Oba dva projekty podpořené z programu BioGRANTY bychom nezvládli bez pomoci těžké techniky (bagr, traktory, vyvážecí souprava, štěpkovače, frézy-drtiče a nákladní kontejner), která nám byla poskytnuta zdarma v rámci firemního dobrovolnictví od společnosti Středočeské vodárny a.s.

Ve svém pracovním životě jsem také správcem lesa zvláštního určení (lesy nacházející se v ochranném pásmu zdrojů podzemních vod). Starám se o ochranu přírody, která je nedílnou součástí naší vodohospodářské profese. Moje práce mne velmi baví, a je i mým koníčkem. Vždyť krásná a neporušená příroda je to, co můžeme odkázat i našim následovníkům v budoucích generacích Proto se i nadále budu - jak v profesním, tak i v soukromém životě - intenzivně věnovat péči o přírodu.

Mám to štěstí, že ve svém volném čase mohu jako dobrovolník navazovat na to, co dělám ve své každodenní práci. Věřím, že je okolo nás spousta lidí, kterým není naše životní prostředí lhostejné, a snaží se mu svými skutky pomáhat a prospívat.

Převzato: www.nfveolia.cz