Příběh dobrovolnice Štěpánky Růžičkové

Publikováno 21. 8. 2012 | Hestia

(dobrovolnictví firem)

Ing. Štěpánka Růžičková pracuje ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., jako metodik informační soustavy. Sport obecně je jí velice blízký. Výsadní postavení pak v jejím životě zaujímá házená, které se sama 6 let aktivně věnovala. Následně prošla trenérským kurzem a 4 roky trénovala malé děti. Její dobrovolnická aktivita se tedy logicky ubírala právě tímto směrem. Fotografie z projektu, v němž se Štěpánka Růžičková dobrovolnicky angažuje, a které zaslala do soutěže Nadačního fondu Veolia, jsou natolik působivé, že jedna z nich byla následně vybrána k propagaci MiNiGRANTŮ VEOLIA – hlavního programu nadačního fondu, podporujícího dobrovolnictví zaměstnanců.

Sama sebe příliš nevnímám jako „typického“ dobrovolníka. Moje činnost zcela vychází z mého kladného vztahu ke sportu, házené zvlášť, i k dětem. V dnešní době, kdy děti často raději tráví volný čas u televize nebo počítače, považuji za obzvlášť důležité podnítit jejich zájem o sport a pozitivně je motivovat k pravidelným pohybovým aktivitám. A kdy je vhodnější začít než hned od malička?

Moje dobrovolnictví je spojeno zejména s Memoriálem Karla Šulce - největším turnajem pro nejmenší házenkářky v České republice, který se po dobu své více než dvacetileté existence koná vždy první či druhý květnový víkend. Jedná se o výhradně dívčí soutěž pro minižačky a mladší žačky, tedy pro hráčky ve věku od 6 do 13 let. Kromě hlavní sportovní aktivity bývá připraven také bohatý doprovodný program. Ať už jsou to nejrůznější dovednostní soutěže, zdarma přístupné zábavné atrakce (jako např. skákací hrad) nebo diskotéka. V roce 2012 byl turnaj oceněn Českým svazem házené v kategorii CZECH HANDBALL MADE - AKCE ROKU 2011.

Pokud jde o mé konkrétní zapojení v rámci organizování Memoriálu Karla Šulce, jsem členkou přípravného výboru. Svými nápady se snažím přispět při vymýšlení doprovodného programu turnaje, pomáhám zajišťovat ceny – nejrůznější drobnosti, které by děvčata potěšily. Zapojuji se rovněž při přípravě tašek s cenami, které jsou následně předány účastnicím. V průběhu vlastního turnaje jsem přítomna u stolku a zapisuji vstřelené branky. Dále se podílím na vyhodnocování výsledků, připravuji závěrečný ceremoniál a pomáhám předávat ceny.

Velice mě těší, že jsem prostřednictvím získaných MiNiGRANTŮ VEOLIA 2011 a 2012 mohla ještě více přispět k úspěchu této jedinečné sportovní akce pro děti. Díky Nadačnímu fondu Veolia byla aktivita celého našeho přípravného výboru podpořena i finanční částkou, která nám pomohla zajistit celý turnaj po stránce materiální. Nejkrásnější odměnou jsou pak rozzářené tváře malých házenkářek…

Převzato: www.nfveolia.cz