Potravinová sbírka očima dobrovolnice

Publikováno 16. 12. 2014 | Hestia

V sobotu 22. 11. 2014 jsem se zúčastnila jako dobrovolník 2. ročníku Národní potravinové sbírky v jednom z pardubických hypermarketů. V tomto ročníku se zapojilo více obchodů než vloni a díky celorepublikové mediální kampani pod hlavičkou platformy Byznys pro společnost a České federace potravinových bank zaznamenala tato akce obrovský úspěch. Není tedy divu, že se nám společně s dalšími dobrovolníky z Oblastní charity Pardubice podařilo nashromáždit téměř 780 kg potravin v celkové hodnotě kolem 50 tisíc Kč.

Bylo dojemné sledovat, kolik lidí je ochotných vypomoci alespoň malým příspěvkem těm, jež se v současné době nalézají v tíživé životní situaci. Většina lidí darovala jeden či více kusů potravin, někteří však i plný košík. Výjimkou nebyli ani dárci, kteří se během dne vrátili hned několikrát a přinášeli další a další věci. Jiní nám sdělovali, že objeli celé Pardubice a navštívili několik hypermarketů, než se jim podařilo najít ten, jenž se do akce zapojil. Někteří také projevili zájem o další aktivity Oblastní charity Pardubice a o možnost darovat potraviny v průběhu celého roku. Všem dárcům patří obrovský dík. Velký dík patří také zaměstnancům pardubického Kauflandu v Bělehradské ulici, protože celá akce i díky jejich ochotě a zájmu proběhla ve vstřícné a přátelské atmosféře. Ráda se proto jako dobrovolník zapojím do Národní potravinové sbírky i v příštím roce.

Tato akce má však ještě širší kontext než pouze naplnit potravinové banky před vánočními svátky. Jejím smyslem je soustředit pozornost veřejnosti na nakládání s potravinami, fungování potravinových bank a na překážky, které se v současnosti k problematice darování potravin pojí. O plýtvání potravinami v domácnostech a podnicích jistě není třeba se zmiňovat. Problémem je však také to, že pro obchodní řetězce jsou některé potraviny neprodejné i z tak malicherných důvodů, jako je např. porušený obal nebo špatně natištěná etiketa. Ideální by bylo, pokud by takto znehodnocené (ale stále zdravotně nezávadné potraviny) mohli prodejci darovat právě do potravinových bank. Momentálně se jim však vyplatí jídlo raději vyhodit do popelnice, protože podle současné legislativy mají firmy povinnost zaplatit při darování potravin daň 15%. Nyní se však naštěstí zdá, že dlouhodobá kampaň Potraviny pomáhají bez DPH organizovaná platformou Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a dalšími neziskovými organizacemi konečně přinese své plody. Už v průběhu prosince 2014 by mělo dojít ke změně stávající legislativy, díky níž bude firmám umožněno darovat potraviny pouze s minimální či dokonce nulovou daní. Doufejme tedy, že vše dospěje do zdárného konce a Česká republika se zařadí po bok zemí, jako je Polsko, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Nizozemí či Francie, které potraviny darované do potravinových bank a neziskovým organizacím nezdaňují.

Žaneta Králová