Osobností roku v Ústí n.L. zvolena ředitelka Dobrovolnického centra, z. s.

Publikováno 12. 4. 2016 | Hestia

Představujeme Osobnosti roku Ústeckého kraje 2015

Mgr. Lenka Černá 

Celý svůj dosavadní profesní život pomáhá druhým. Vystudovala pedagogiku, ale nenašla uplatnění ve škole, proto začala s dětmi pracovat v komunitním centru. Svým příkladem strhla další jedince, a tak před osmnácti lety vzniklo Dobrovolnické centrum, o. z., jehož je předsedkyní.

Dnes má společnost v databázi řádově 1 500 dobrovolníků, které můžete potkat při řešení krizových situací, jakými byly například povodně, dále v nemocnicích, ústavech sociální péče, při velkých sportovních akcích, ale třeba i v muzeu, kde digitalizují obrazy pro dokumentační účely. Na kontě už mají přes 14 000 záznamů a je to záslužná práce pro současnou i budoucí generace. Každý rok přibývá v Ústeckém kraji kolem stovky nových dobrovolníků, kteří se hlásí prostřednictvím webových portálů a sociálních sítí či na osobních schůzkách. Po úvodním pohovoru s vedením centra si vyberou svoji cestu seberealizace a pomáhají všude tam, kde je potřeba. 

Oceněním práce dobrovolníků je projekt „Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Letos se v Ústeckém kraji uskuteční už 14. ročník, ve kterém nezávislá desetičlenná komise vybere ty nejlepší a jako poděkování pro všechny uspořádá slavnostní večer s programem. 

Na otázku, kterou firmu v regionu hodnotí z hlediska společenské odpovědnosti jako dlouhodobý příklad podpory a pomoci, uvedla Lenka Černá závod Knaufinsulation v Krupce. Váží si nejen pravidelných finančních prostředků, které každoročně rozděluje mezi potřebné, ale také toho, že jeho zaměstnanci jsou do grantů přímo zapojeni, a tak pomáhají upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Ocenění Lence Černé předali Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. a PaedDr. Libor Sehnal, personální ředitel AGC Flat Glass Czech Teplice.

Text: Ladislava Richerová, red. upr.
Foto: Olga Astanasová