Letní Návrat 2012

Publikováno 5. 10. 2012 | Hestia

14. – 26.8.2012, Muzeum oravské dědiny, Zuberec, Slovensko

            Malebné slovenské muzeum v přírodě v Zuberci, ležící na úpatí horského masivu Roháčů, se na dva srpnové týdny stalo dějištěm Letního Návratu, mezinárodního zážitkově vzdělávacího kurzu Hnutí Brontosaurus.

            Skupina dobrovolníků z České i Slovenské republiky se naplno zapojila do života skanzenu. Jejich hlavní náplní byla práce na expozicích, kde pomáhali čistit a vyklízet prostory, ošetřovat exponáty a opravovat části roubených stavení. Kromě toho si účastníci Letního Návratu vyzkoušeli řemesla, jako například drátenictví a hrnčířství, která je učili místní mistři řemeslníci. Zhlédli folklórní program prezentující oravskou lidovou hudbu a tance a sami si pak vyzkoušeli tančit tradiční lidový tanec, tzv. obkročák.

            Kromě dobrovolnické práce a poznávání místního kulturního dědictví podnikli účastníci také několik výletů do hor, měli možnost vyslechnout si zajímavé přednášky a zapojit se do workshopů, diskuzí i her.

            Jedním z hlavních cílů Letního Návratu bylo především inspirovat mladé lidi ze dvou různých zemí k angažovanému přístupu k občanskému životu, k řešení společenských problémů, k dobrovolnictví, a ponouknout je k uskutečňování vlastních projektů. Tento záměr přesahuje rámec letního kurzu a dává tak Návratu hlubší rozměr.

            Letní Návrat 2012 potvrdil, že dobrovolnictví v rámci kulturního dědictví je pro mladé lidi atraktivním a nosným tématem, které navíc v tomto případě přispívá i k  rozvíjení mezinárodních kontaktů a přátelství. Nelze než doufat, že i příští rok se ponese ve stejném duchu.

Projekt Letní Návrat 2012 byl podpořen z dotací MŠMT ČR.