Jeden den v Tísni: Kitty, Julie, Linda a Diana

Publikováno 21. 4. 2017 | Člověk v tísni - PSI Praha

Jak pomoci dětem, které mají problém se zvládnutím ZŠ?

Jeden den v Tísni: Kitty, Julie, Linda a Diana

Mezi základní vzdělávací služby, které na naší pražské pobočce Programů sociální integrace Člověka v tísni poskytujeme, patří doučování. Naši skvělí dobrovolníci většinou chodí přímo do rodin, kde dětem pomáhají s tím, co je potřeba, nebo se účastní koužků tzv. skupinového doučování ve školách. Nejde však pouze "dělání domácích úkolů". Dobrovolníci jsou v úzkém kontaktu nejen s dítětem, ale i jeho rodiči, kteří ve všem hrají důležitou roli. Zároveň spolupracují i s učiteli dětí.

Přečtěte si krátký příběh čtyřech děvčat, který ukazuje, proč má tato práce smysl.

Kitty, Julie, Linda a Diana, čtyři roztomilé šestileté holky z přípravného ročníku jedné pražské základní školy. Dvě Ukrajinky, dvě Vietnamky. Vídáme se dvakrát týdně a vždy, když je jdeme vyzvednout z družiny, usmívají se na celé kolo a pak běží do patra, kde máme půjčenou třídu. Melou a melou, dvě směsí češtiny a ukrajinštiny, jedna vietnamsko – anglicky, poslední česky s velmi zvláštní intonací. Začátkem října se moc nesmály. Nemluvily, pozorovaly nás s otázkou: „Co to je zase? Sotva jsme si zvykly na učitelku a družinářku, zase někdo cizí po nás něco chce. Byly hodné, seděly tiše, ale skoro nic neříkaly……..ale nejsou v tom samy…..

Podporovat výuku češtiny pro děti z cizojazyčných rodin se rozhodla Praha 7 a dnes tak zde pracujeme na dvou školách. Máme tu děti z Ukrajiny, Běloruska, Arménie, Vietnamu a Ruska. Některé potřebují jen zdokonalovat záludnou českou gramatiku, jiné se učí základní slovíčka. Je jich skoro třicet, naštěstí máme už dost dobrovolníků, kteří se jim věnují. Díky za ně. A tak týden po týdnu můžeme pozorovat, jak se (zejména ti malí) zbavují ostychu mluvit česky, komunikují mezi sebou, vzájemně si pomáhají a překládají. Je to sice vždy trochu improvizace (kdo asi tak dnes dorazí?), ale baví nás to.

Když jsem naposledy nahlídla ke Kitty a Lindě do družiny, abych je vyzvedla, ozvalo se cosi jako hurááá a Linda vyskočila tak rychle, až porazila nějaký nábytek…….to potěší….

Chceš mít také svůj příběh? Přidej se do našeho teamu!