Dobrovolnické dny Atradius: 100 zasazených buků v Prokopském údolí

Publikováno 10. 6. 2014 | Hestia

Praha, 10. a 25. dubna 2014 - Atradius Česká republika se v rámci skupinového programu Evolve zapojil do dobrovolnické činnosti. S představením dobrovolnictví pomohla nezisková organizace HESTIA, která vybrala vhodný program i pro menší tým lidí. 

HESTIA vybrala několik vhodných aktivit a Atradius si z nich zvolil pomoc občanskému sdružení nazvanému Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Dvě skupiny dobrovolníků z Atradius vyčistily na konci dubna 2014 část chráněné oblasti Prokopského údolí a zasadily 100 buků červených. Když se zadaří, do sta let bude po Atradius stát hezký kus lesa.

 

 

 

 

 


O Hestii: 

HESTIA je nezisková organizace jejímž hlavním tématem je rozvoj dobrovolnictví. Dlouhodobým cílem HESTIA je nárůst dobrovolníků i oblastí, v nichž působí, ale také zvýšení kvality dobrovolnických programů a profesionality lidí, kteří s dobrovolníky pracují.

V souladu s tímto posláním realizuje HESTIA velké množství aktivit; podporuje a realizuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit. Více o neziskové organizaci Hestia lze nalézt zde