"Co je skutečnou náplní slova kultura"

Publikováno 29. 4. 2012 | Hestia

EVS v Schönsee – reflexe jedné dobrovolnice

Na podzim loňského roku byla v tiskové zprávě  informační a kulturní platformy pro česko - německou spolupráci  Centra Bavaria Bohemia (CeBB)  „uvedena na scénu“ nová dobrovolnice EVS v Schönsee (red. Evropská dobrovolná služba je součástí programu Evropské unie Mládež v akci na podporu neformálních vzdělávacích aktivit pro mladé lidi).

Stálo tam také několik životopisných informací: Martina Petrakovičová, 27, vystudovala obor Germanistika na brněnské Masarykově univerzitě a během svého studia strávila semestr v německém Řezně díky Erasmus stipendiu. Před tím, než se znovu vrátila do Německa, pracovala u firmy IBM v Brně. Martina je také členkou divadelního souboru "Gruppe 07", který uvádí hry v německém jazyce a organizuje studentský divadelní festival "Drehbühne Brno".

S Martinou jsem se seznámila osobně na Česko-německém setkání mládeže, kde se s elánem a přirozeným šarmem zhostila úkolu jednoho z mluvčích z řad mladých lidí. Požádala jsem jí o příspěvek a zkušenost z dobrovolnického působení v kultuře, z  místa, kde se geograficky i myšlenkově potkává český a německý kulturní okruh.

Martina na svém "pracovišti"

 Pro mě je EVS hledáním životní inspirace. Někdo v ní možná vidí chybějící kámen do pečlivě naplánované mozaiky svého kariérního postupu, odrazový můstek pro svou profesionální dráhu. Já přijela do Schönsee hledat sama sebe.

 Občas lépe poznáte nějakou věc, když si od ní uděláte odstup. A tak jsem zanechala svého poststudentského života v Brně a vytrhla se ze svých doposud obvyklých kontextů, abych se dozvěděla více o sobě a o svých přáních v konfrontaci s úplně novým prostředím.

 Život v Schönsee vám vskutku nabídne něco jiného, než na co jste zvyklí z jihomoravské metropole. Především je to místo o mnoho menší, bez propracované dopravní infrastruktury a velkolepých nákupních možností, zato však, jak je na německé poměry zvykem, velmi upravené a s čilým spolkovým životem.

Ten je snadné pozorovat z mého pracovního místa v Centru Bavaria Bohemia. Do této kulturní točny, jak je s oblibou centrum nazýváno, se sbíhá takřka vše, co se děje v Schönsee a okolí. A tak se zaujetím sleduji, jaké spolky zde působí, jak velice angažovaní tu lidé (často na rozdíl od Čechů) jsou, jak pečlivě je Centrem Bavaria Bohemia oživována česko-německá spolupráce, jaké jsou příběhy “odsunutých” Němců z blízkého pohraničí či osudy Čechů, kteří svého času překročili železnou oponu. Oprašuji a doplňuji si zde své představy o tom, co je skutečnou náplní slova “kultura”.

 Vedle těchto kulturních podnětů je tady ještě jeden – pro mě velmi podstatný – bod zájmu, totiž příroda. Schönsee leží na území přírodního parku Hornofalcký les, který je prošpikován množstvím turistických, cyklistických a běžkařských stezek. Některé z nich jsou vzdáleny jen několik minut pěšky od penzionu, ve kterém bydlím. A tak mimo jiné objevuji i krásy místních kopců, luk a lesů, jež mi skýtají potřebný prostor pro myšlenkové přežvýkání všeho, co nového mě během mé EVS potká.

 A tak si pomalu skládám tu svou osobní mozaiku životních zkušeností a jsem vděčná za každý (zdánlivě) náhodně nalezený kamínek, který doufejme časem zapadne na to správné místo.

Čemu se Martina jako dobrovolnice věnuje, vám přiblíží nejlépe obrazem několik fotografií z akcí a projektů:  vítání na promítání českého filmu, jazyková animace pro české školy, asistence soutěže o chodský koláč či na veletrhu cestovního ruchu v Plzni.

Michaela Přílepková