Vzdělávání pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků zdarma - Psychický obraz člověka s demencí.

Publikováno 29. 9. 2017 | Zivot90

Kurz Psychický obraz člověka s demencí pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků zdarma v ŽIVOTě 90.

Vzdělávání pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků zdarma - Psychický obraz člověka s demencí.

Psychický obraz člověka s demencí

Kurz bude zaměřen na popis psychického obrazu  člověka s kognitivní poruchou a syndromu demence, na pochopení nemoci syndromu demence ve stadiích nemoci, na potřeby a prožívání těchto lidí. Posluchači dále budou informováni o poruchách chování (BPSD) a nálady  seniorů s demencí, naučí se zvládat problematické jevy chování i komunikace s nemocnými  formou případové analýzy, kazuistik i zážitkově orientovaného nácviku zvládání  nejčastěji vyskytujících se problémových situací. Akcentována pak bude v rámci přístupu k lidem s demencí problematika důstojnosti člověka s demencí a s ní spojená etická dilemata péče o takto nemocné. V neposlední řadě bude zmíněn význam vztahu pečující osoba - nemocný člověk.

Kurz se koná dne 20.10.2017

Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karolíny Světlé 18, v přízemí budovy

Čas:  od 09:00 do 16.00 h.(od 8.30h prezence)

Číslo akreditace: 2017/0240-PC/SP/PP

Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, PhD.

 

 Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 13.10.2017:

https://docs.google.com/forms/d/1R8nZroTuflu1aWN2cXvtEQzH2BAFPbcP_dcNOh5OS40/edit