Světový den proti rakovině

Publikováno 4. 2. 2019 | Tereza Cimburková

Je právě dnes, proto si dovolíme připomenout několik organizací, které se touto nemocí zabývají. Chcete být jedním z dobrovolníků, kteří se podílejí na rozdávání žlutých kytiček? Tuto akci pořádá Liga proti rakovině Praha. Dále v přehledu nabízíme tři organizace, které se zaměřují specificky podle toho, koho nemoc ohrožuje. Mamma HELP na pomoc ženám, Muži proti rakovině pro pány a Můj nový život na onkologické děti.

Světový den proti rakovině

Liga proti rakovině Praha 

Nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé republiky jsou kolektivními členy.

Její snahou je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle vytyčili tři hlavní dlouhodobé programy: soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci, snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných a podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

23. ročník letošní tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha bude letos probíhat ve středu 15. května 2019. Cílem je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Staňte se dobrovolníkem pro letošní ročník sbírky! Ozvěte se na tel. 603 546 116 nebo e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz , budete s radostí zařazeni do databáze zájemců o pomoc s nabízením letos „meruňkových“ kytiček a rozdáváním preventivních letáků - s tématem nádorových onemocnění plic.

https://www.lpr.cz

 

Onkologicky nemocné ženy

Nezisková pacientská organizace Mamma HELP pomáhá pacientkám s rakovinou prsu a jejich blízkým již téměř 19 let. Ač se věnuje mnoha dalším projektům, jako Udělej uzel či Říct to dětem, stále zůstává primárním posláním provoz sítě osmi denně dostupných Mamma HELP center, kde samy vyléčené a proškolené pacientky v roli terapeutek v příjemném a bezpečném prostředí poskytují individuální bezplatné poradenství a podpůrnou péči.  Jde o specifickou službu, kterou se Mamma HELP liší od většiny podobných pacientských organizací, sdružujících onkologicky nemocné ženy.

http://www.mammahelp.cz

 

Muži proti rakovině

Představuje vlastními slovy předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině, primář Urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA: „Náš nadační fond se snaží bojovat na poli typicky mužské formy rakoviny, kterou je rakovina prostaty a rakovina varlat. Obě formy bohužel pokrývají kompletní věkové spektrum. Zatímco rakovina prostaty postihuje zejména starší ročníky, rizikovou skupinou pro rakovinu varlat jsou velmi mladí muži. 

Muži o svých problémech jen velmi neradi hovoří. Podle statistik ale umírají celosvětově o 6 let dříve než ženy. Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou rakoviny u mužů. Očekává se, že počet případů se do roku 2030 ještě zdvojnásobí. Jsme partnerem celosvětové kampaně Movember, která si stejně jako náš nadační fond klade za cíl změnu pohledu na mužské zdraví. Finanční prostředky, které vybereme, jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže budoucích lékařů.“

http://www.muziprotirakovine.cz/

Dětská onkologie

Projekt Můj nový život vznikl v roce 2011 za účelem posílit povědomí o problematice dětské onkologie mezi širokou veřejností a podporovat dětské a mladistvé pacienty a jejich rodiny v průběhu onkologické léčby a po jejím skončení. Konkrétním cílem projektu je:

1. Usnadnit integraci onkologicky nemocných dětí do zdravé společnosti a napomoci jim v návratu do standardního života po ukončení léčby.

2. Pomáhat nemocným dětem a jejich rodinám přečkat období náročné onkologické léčby, prostřednictvím širokého spektra zábavných, ale také vzdělávacích akcí, které zvýší jejich psychický komfort a přispějí k jejich úspěšnému vyléčení.

3. Šířit osvětu o dětském onkologickém onemocnění a dětských onkologických pacientech mezi širokou veřejností a celkově problematiku odtabuizovat.

http://www.mujnovyzivot.cz

Na konec tohoto článku nelze popřát nic jiného, než pevné zdraví a hodně sil a energie všem, kteří jsou nuceni být této nemoci na dosah.