Literární noc na Kladně

Publikováno 1. 9. 2018 | Tereza Cimburková

Třetí ročník literárního festivalu pod širým nebem je tu! Tento rok ICM Kladno vybíralo z děl prvorepublikových autorů, jako je Karel Čapek, Fráňa Šrámek, Karel Poláček nebo Vladislav Vančura. Jaké tituly byly vybrány přijďte zjistit již 8. září 2018! Úryvky z knih budou, jako již tradičně, předčítat herci městského divadla Kladno. Čtení proběhne v magickém prostředí Vojtěšské huti (Koněv) na čtyřech stanovištích. Akce je zcela zdarma, dobrovolné vstupné ale potěší (a pomůže dál). Literární noc pořádá ICM Kladno ve spolupráci se Středočeskou knihovnou Kladno, spolkem Halda, Městským divadlem Kladno a Labyrintem SVČ Kladno.

Literární noc na Kladně

Informační centrum pro mládež Kladno rádo přivítá dobrovolníky na tuto akci. Ale nejen na ni. Vyptala jsem se a jejich tým mi prozradil, kdo ještě by se "hodil":

Celoročně potřebujeme dobrovolníky na spolupráci na našich projektech, případně možnost tvoření svých vlastních projektů. Další dobrovolnou činnost, kterou nabízíme, je mentor pro EDS dobrovolníky z Arménie. Mentor dobrovolníka provází a instruuje, aby dosáhl jeho rozvoje. V projektech EDS je cílený rozvoj dobrovolníka oběma stranami odsouhlasen na začátku jejich vztahu, jedná se tedy o mentoring zaměřený na naplnění stanoveného cíle. Cílem mentorského vztahu může být naplňování dobrovolníkových očekávání v EDS, rozvoj dobrovolníka ve smyslu poznávání nové kultury a jazyka apod. Mentor také zodpovídá za pomoc při integraci do místní komunity. Mezi mentorem a dobrovolníkem se vytváří vztah založený na vzájemné důvěře, který dobrovolníkův rozvoj zprostředkovává. Prohloubení důvěry na začátku vztahu je tedy klíčovým úkolem pro mentora EDS. Mentorovou úlohou je také poskytovat osobní podporu dobrovolníkovi. Dobrovolník se může na mentora obrátit v případě problémů. Tuto funkci může mentor naplňovat za předpokladu vytvořené důvěry mezi ním a dobrovolníkem.

http://www.icm-kladno.cz/