Mezinárodní fórum dobrovolníků v Moskvě

Publikováno 22. 11. 2018 | Andrea Skopkova

Ve dnech 2. – 5. prosince se v Moskvě uskuteční Mezinárodní fórum dobrovolníků (International Volunteer Forum / Международный форум добровольцев). Letošní čtvrtý ročník očekává rekordní účast 15 000 lidí nejen z pořadatelské země, ale i z různých koutů světa (oficiální stránky zmiňují více než 100 účastnických zemí). 

Mezinárodní fórum dobrovolníků v Moskvě

Touto akcí v Rusku vrcholí rok dobrovolnictví, a to přímo na ruský národní den dobrovolnictví, který připadá na 5. prosince. Jeho závěrem je tradiční galakoncert konaný právě u příležitosti tohoto dne, zahrnující i slavnostní vyhlášení ruského dobrovolníka roku.

Program bude zahrnovat řadu přednášek i praktických workshopů, které by měly reagovat na poptávku dobrovolníků i neziskových organizací. Událost by měla pomoci sdílení dobrých příkladů z praxe i konstruktivnímu řešení komplikací, se kterými se mohou neziskové a dobrovolnické organizace potýkat. Stejně tak deklaruje diskuze a master-classes odborníků např. na problematiku občanského aktivismu, networking či mezinárodní spolupráci. Připraveny jsou exkurze do neziskových a charitativních organizací věnujících se celému spektru záležitostí; opomenuta by neměla být témata sociální práce, vzdělávání, kulturního dobrovolnictví ani ekologie.

V kontextu mezinárodního obrazu Ruska to vyvolává řadu otázek. Pod letošním fórem je podepsána platforma Future Team (do organizace samotné jsou pak významně zapojena různá studentská sdružení, ale i další svazy či hnutí). Future Team vznikla v návaznosti na loňské konání 19. Světového festivalu studentstva a mládeže v Soči. Tato akce byla (a stále svým způsobem je) klasicky spojována se zeměmi tzv. východního bloku či oblastmi inklinujícími k ideologiím socialismu a komunismu (první ročník se mimochodem konal roku 1947 v Praze).

Future Team je nicméně fungující mezinárodní platformou pro setkávání mladých lidí, usilujících o rozvíjení přínosných a inspirativních projektů či obdobných aktivit. Jedním z jejích mnoha zájmů je také dobrovolnictví, a to v nejširším smyslu slova. Je tedy otázkou, nakolik zapojení tohoto subjektu do příprav i realizace ovlivní výsledný dojem. V minulých letech totiž (ruské) Mezinárodní fórum dobrovolníků reflektovalo zapojení mladých lidí zejména do tamější společnosti, a to i s odkazem na specifickou politickou situaci a směřování putinovského Ruska. Bude tedy zajímavé sledovat, nakolik se bude letošní akce, jejíž program zmiňuje mimo jiné důležitost demokracie a občanského aktivismu, od předchozích ročníků odlišovat.

 

Další informace:

http://www.volunteers2018.ru

http://futureteam.world/en/blog/foto (materiály pořadatele): https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/contests/2018/forum?language=en