DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY - zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů

Publikováno 31. 1. 2015 | Hestia

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Vás zve na pracovní setkání na téma

DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY
zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů
Zajímá Vás, jakou roli může mít mezinárodní dobrovolnictví v začlenění lidí s omezenými příležitostmi
do společnosti?
Mohou být mezinárodní dobrovolnické projekty prvním krokem k získání sebedůvěry, mobility a
vhodným nástrojem k začlenění?
Jsou projekty vhodné i pro lidi s fyzickým postižením?
A jakou roli v tom můžeme hrát my, organizace pracující s mládeží a lidmi se znevýhodněním?

Praha: úterý 24. 2. 2015 - 9-13 hodin v kanceláři INEX-SDA, Varšavská 30, Praha 2 
Brno: středa 25. 2. 2015 - 9-13 hodin v dobrovolnickém centru 67, budova SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno

Projekt je realizován s finanční podporou rodiny Orlických.