Dobrovolnictví ve veřejné správě

Projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě (DOBRO) je zaměřen na podporu a rozvoj dobrovolnických programů zaměstnanců veřejné správy. Chce tedy pomoci zapojeným subjektům ve veřejné správě v rozvoji a organizaci dobrovolnických aktivit, které nastaví na míru potřebám zaměstnanců příslušného subjektu veřejné správy a dané lokality, jelikož veřejná správa jako největší zaměstnavatel dobrovolnictví podporuje spíše ojediněle.

Cílem projektu je pak v praxi ověřený systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy, který zvýší efektivitu zapojených organizací, bude blahodárně působit na organizační kulturu a podpoří vzájemnou spolupráci zapojených partnerů v dané lokalitě i celorepublikově.

Každá organizace, která se zapojila do projektu DOBRO, má k dispozici konzultanta, jehož úkolem je zavádění a usnadnění cesty zaměstnanců veřejné správy k dobrovolnictví, a to např. oslovením vhodných partnerů, spoluorganizací dobrovolnických akcí, přinášením nových nápadů atd.

 

Regionální pracoviště projektu DOBRO:

Pro Prahu, Střední Čechy a Pardubický kraj – Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7,

konzultant – Bc. Zdeněk Čapek, zdenek.capek@fdv.cz, mob.: 770 144 568

konzultant – Mgr. Barbora Matysová, barbora.matysova@fdv.cz, mob.:770 102 819 

Pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj - Poděbradova 1223, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

konzultant – Bc. Pavla Filáková, DiS., pavla.filakova@fdv.cz, mob.: 770 135 778

Pro Jihomoravský a Zlínský kraj – Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

konzultant – PhDr. Alena Cinková, alena.cinkova@fdv.cz, mob.: 778 880 698

Pro Ústecký a Liberecký kraj – Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem

konzultant – Mgr. Zuzana Šimková, zuzana.simkova@fdv.cz, mob.: 778 442 504

Pro Jihočeský kraj – Hradební ulice 435, 303 01 Prachatice

konzultant – Mgr. Jitka Kotrbová, jitka.kotrbova@fdv.cz, mob.: 775 418 636

 

Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 5. 2019

ZAUJAL VÁS PROJEKT DOBRO? CHCETE SE ZAPOJIT? MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY?

NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠE KONZULTANTY!

Hlavní obrázek: 
Dobrovolnictví ve veřejné správě