Zpráva o činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář

Publikováno 4. 10. 2017 | Veřejný sál Hraničář

O prázdninách je Veřejný sál Hraničář uzavřen. V tomto čase kdy skončila předchozí sezona a nová ještě nezačala je ideální čas k bilancování. Proto jsem toho využil a předkládám zde správu o naší činnosti v této instituci.

 

Zpráva o činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář

Zpráva o činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář

Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky. 

Celý náš spolek vlastně vznikl na dobrovolnické práci jednotlivců. Někteří zůstali, někteří Hraničářem jenom procházeli, ale dobrovolnictví, kultura a umění je to, co nás spojilo dohromady. Proto jsme se rozhodli získat pro dobrovolnictví v Hraničáři nově i ty, kterým to bylo donedávna úplně jedno. Oslovit nové tváře, které třeba ani Hraničář neznají, a pokusit se je nadchnout pro naši věc.  

V poslední sezoně, která nesla název “Jak si rozumět”, jsme se zaměřili na komunikaci a především na aktivizaci místních obyvatel. Protože chceme-li si rozumět, musíme komunikovat a chceme-li komunikovat, nesmíme se ostýchat, ale musíme opustit svou sociální bublinu a vystoupit z řady. Vadilo nám, jak se tu spolu neznáme, jak spolu neumíme mluvit a jak se nezajímáme ani o naše problémy, ani o problémy druhých.

A proto bylo přirozené, že právě v této sezóně jsme se rozhodli oslovit dobrovolnické centrum a začít se problematice věnovat na vyšší úrovni. Připravili jsme smlouvy, zajistili jsme pojištění a v únoru jsme se poprvé připojili k náboru nových zájemců o dobrovolnictví. Na setkání bylo množství převážně mladých lidí, které by se nám jinak vůbec nepodařilo oslovit. Sice pouze jedna z nich jevila zájem o oblast kultury, ale postupně se nám ozývaly další. Od února do dubna, kdy nastartovala ucelená spolupráce, jsme získali celkem 6 dobrovolnic.

Prvními  oblastmi jejich zapojení bylo trhání lístků a pomoc na šatně. Nováčci se postupně seznamovali s činností jejich služebně starších kolegů a po seznámení se s dalšími činnostmi spolku se zapojili do všech předem vymezených oblastí: 

a) Dobrovolné pomocné činnosti v zákulisí kina pod dohledem kvalifikovaného pracovníka.

b) Dobrovolná pomoc organizátorům při hudebních koncertech pro veřejnost.

c) Doplňkové informování návštěvníků o probíhajících akcích.

d) Podílení se na organizační přípravě a realizaci akcí pro veřejnost.

e) Podpůrná spolupráce v oblasti propagace Veřejného sálu Hraničář.

Co nás překvapilo, byl jejich zájem a nasazení. Někteří projevili zájem o oblast kustodování, proto jsme zorganizovali jeden odpolední seminář, kde jim byla představena naše galerie. Dobrovolníci se následně mohli zapojit i do této aktivity. Další zájem směřoval do oblastí PR a fundraisingu. Na základě jejich nápadů a kreativity vznikla pracovní skupina, která se skládá z nových, současných zaměstnanců i dobrovolníků.

Po celou tuto sezónu, od dubna do července, se uskutečnilo celkem 91 událostí, na kterých spolupracovali noví dobrovolníci. Vznikla PR a fundraisingová pracovní skupina a čtyřikrát proběhla dobrovolnická sešlost., na které jsme vždy probrali co nás čeká v následujícím měsíci a co by se dalo zlepšit na naší činnosti.  

Co se nám bohužel nepodařilo, bylo na plno využít zájem zahraničních dobrovolníků. Přestože jsme byli v kontaktu se dvěma německy hovořícími studentkami, které zde byly na Erasmu, kvůli organizačním a jazykovým bariérám se nám podařilo zapojit pouze jednu z nich. Agil se pravidelně účastnila našeho bloku Stammtisch, setkání s rodilými německými mluvčími. Přišlo nám totiž nesmyslné využívat jejich potenciál pouze na pomocné činnosti, Proto jsme vytvořili i dotazník, který nám pomohl si ujasnit, o co mají studentky zájem, ale nakonec vše vyznělo do ztracena. 

Do budoucna se proto hodláme této oblasti více věnovat a vytvořit nová systémová opatření, která by podobným situacím předcházela.  Kvůli přirozené fluktuaci bychom také chtěli získat další alespoň 2-3 dobrovolníky a dále rozv íjet jejich týmovou spolupráci s našimi zaměstnanci a externími pracovníky.  Doufáme, že nám k dosahování těchto cílů pomůžou i naše další podpůrné aktivity, které se zaměřují na vytváření spolupráce s městem, univerzitou, a neziskovým sektorem, stejně jako náš rozsáhlý kulturní program a umělecké projekty. 

Aleš Bárta

Koordinátor dobrovolníků