Židovský hřbitov uklízejí i Němci

Publikováno 19. 5. 2010 | Hestia

Mladí dobrovolníci přijeli pomáhat s obnovou památek. Shodou okolností zamířili i do Loštic

Starý židovský hřbitov v Lošticích na Šumpersku o víkendu uklízelo i šestnáct mladých lidí z Německa. Dobrovolníci ve věku kolem dvaceti let nabídli pomoc sami. Pořadatelé pro ně kromě práce na opravě památky připravili také přednášky, na kterých přiblížili historii, tradice a zvyky židovské komunity v regionu.

Právě v sobotu uplynulo 65 let od konce druhé světové války v Evropě, při které v německých koncentračních táborech zahynulo na šest milionů Židů. Nyní občané téhož národa přijíždějí do České republiky, aby židovskou kulturu poznali. „Nebylo to tak plánováno, ale je to krásná symbolika. Ukazuje to, že se rány zacelují,“ uvedl Luděk Štipl ze sdružení Respekt a tolerance, které pečuje i o židovské hřbitovy v Mohelnici a Úsově na Šumpersku. Dodal, že mladí lidé, kteří v Česku studují, nebo pracují pro charitu či nemocnice, pomáhají s údržbou zeleně, odstraňováním náletových dřevin i s opravou obvodové zdi hřbitova.

Sdružení Respekt a tolerance organizuje podobné pobyty pro mladé lidi ze zahraničí od roku 2003. Od stejného data se také věnuje dokumentaci židovské historie tří zmíněných měst. V Lošticích se již podařilo přepsat z hebrejštiny do latinky všech asi 650 náhrobků, pořízena je také jejich fotodokumentace.

Federace židovských obcí zároveň náhrobky postupně restauruje. „Letos opravujeme i synagogu v Lošticích, kde připravujeme expozici o židovské historii, která bude jakýmsi pomníkem obětí holokaustu. Náklady na opravy činí asi 1,5 milionu korun, hotovo by mělo být do konce letošního roku,“ řekl Štipl.

Židovský hřbitov v Lošticích byl založen roku 1554. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z počátku 18. století. Na hřbitově se pohřbívalo až do počátku 40. let minulého století. Židovské osídlení v Lošticích je datováno od roku 1544. V roce 1942 pak bylo 59 Židů z Loštic a okolí odvezeno v transportu do koncentračního tábora v Osvětimi. Vrátili se pouze tři.