Výroční zprava o činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář za sezonu 2018-2019

Publikováno 30. 8. 2019 | Veřejný sál Hraničář

V minulém týdnu jsme zakončili ve Veřejném sále Hraničář další sezonu. Její nejdůležitější události, z pohledu dobrovolníků najdete v této výroční zprávě. Přeji příjemné čtení. Aleš Bárta

Výroční zprava o činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář za sezonu 2018-2019

Máme tu zase léto a s ním i konec sezony ve Veřejném sále Hraničář. Dovolte mi tedy shrnout události této sezony z pohledu dobrovolníků. Dobrovolnická služba je nedílnou součástí Veřejného sálu Hraničář od jeho vzniku v roce 2014. Po několik prvních let jsme hledali vhodnou formu pro zapojení dobrovolníků do chodu Hraničáře. Což se nám podařilo v roce 2016, kdy jsme navázali spolupráci s Dobrovolnickým centrem, z. s. (DCUL), pod jehož akreditací fungujeme doposud. Touto spoluprací získali naši dobrovolníci pojištění pro nenadálé případy i odborné zázemí pro svou činnost.

Tolik k představení historických souvislostí, a zpět k sezoně 2018-2019. V předchozím období ukončilo několik dobrovolníků svou činnost (většinou ze studijních důvodů), a tak logickým krokem na začátek sezony byl nábor nových posil. Ve spolupráci s DCUL jsme připravili kampaň, která byla velice úspěšná. Podařilo se nám zapojit pět nových dobrovolníků. Oproti předchozím rokům, kdy jádro našich dobrovolníků tvořili středoškoláci, se zapojila převážně generace třicátníků. Což jsme velice kvitovali, neb se nám otevřeli nové možnosti jejich zapojení. Další náborová kampaň proběhla na jaře tohoto roku. Sice byla slabší než ta loňská, ale i tak se zapojili tři noví dobrovolníci. Zároveň jsme zalovili i v přespolních vodách a podařilo se nám získat na tuto sezonu posilu ze vzdáleného Bonnu, Franzisku Gütgemann. Po předchozí zkušenosti s Německým dobrovolníkem jsme byli dosti skeptičtí, ale Franziska nám doslova vyrazila dech. Úžasně se zapojila do chodu Veřejného sálu Hraničář, a tak se nám s ní bude těžko loučit. Samozřejmě neměli jsme jenom posily, ale i několik dobrovolníků ukončilo svoji činnost. Rodinné či studijní důvody jim neumožnují další zapojení. Tím nejmilejším způsobem pro dočasné ukončení dobrovolnické služby bylo mateřství jedné z našich dobrovolnic.  S každým se neradi loučíme, ale rozumíme tomu, že ač někdy člověk chce, věci se vyvinou jiným směrem. Takže na závěr sezony se nám ustálil počet dobrovolníků na čísle 16. 

Naši dobrovolníci se zapojují do velkého spektra činností ve Veřejném sále Hraničář, od funkce uvaděčů či kustodů, přes kontrolu vstupenek, práci na šatně, technicky support či drobnou kancelářskou práci. Dále pomáhají třeba při přestavbách galerie, nebo úpravách interiéru či exteriéru Hraničáře. Vždy se snažíme nabídnout činnost, která vyhovuje preferencím dobrovolníků. Také jsme zavedli pravidelné měsíční schůzky, kde vždy probereme činnost, která nás čeká v příštím měsíci. Na těchto schůzkách se snažíme i o získávání zpětné vazby a nápadů, jak bychom mohli zlepšit fungování dobrovolnické služby, nebo program Hraničáře.

Teď trochu čísel, naši dobrovolníci se účastnili v této sezoně 151 událostí a odpracovali celkem 633 hodin. Přesněji řečeno v roce 2018 (červenec-prosinec) to bylo 446 hodin a v roce 2019 (leden-červen) 187 hodin. Pokud to převedeme na finanční hodnotu, dobrovolníci odvedli práci celkem za 112 055,- Kč.·

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na této sezoně. Bez jejich nezištné pomoci si už dnes ani nedovedeme představit fungování naší instituce. Jste pro nás solí, bez které by náš chleba nechutnal nikomu. 

Na závěr pár slov k tomu, co nás čeká po letním volnu, v následující sezoně. V září bychom rádi rozšířili řady našich dobrovolníků, a tak pomalu začínáme připravovat náborovou kampaň. Také bychom měli přivítat s největší pravděpodobností novou Německou dobrovolnici a doufáme že naváže na úžasnou práci Franzisky. V galerii zahájíme nový výstavní cyklus a s tím je spojena úprava prostor a instalace děl na které se také podílí dobrovolníci. 

Nejenom prací živ je dobrovolník, a tak doufáme že i program Veřejného sálu Hraničář, který bude plný koncertů, kin, výstav a prostě všeho co nám produkce připraví, nabídne lidem z teamu to, co hledají. 

Aleš Bárta

Koordinátor dobrovolníků

 

·Při výpočtu hodnoty dobrovolnické práce jsem vycházel z mediánu hrubé mzdy v daném období a odvětví, uveřejněném Českým statistickým úřadem. Tento medián jsem přepočetl na hodinovou sazbu (8hodinová pracovní doba pro dané období) a následně vynásobil odpracovanými hodinami. V případě zájmu poskytnu detailnější rozbor výpočtu. Aleš Bárta