Veřejná prospěšnost jako nepřehlédnutelná přidaná hodnota

Publikováno 3. 5. 2010 | Hestia

3635 lidí pomáhalo v loňském roce v neziskových organizacích prostřednictvím programů firemního dobrovolnictví Fóra dárců.

3635 lidí pomáhalo v loňském roce v neziskových organizacích prostřednictvím programů firemního dobrovolnictví Fóra dárců. Kdybychom tuto práci zkusili přepočítat na průměrnou mzdu, dostali bychom se na částku někde kolem 6 milionů korun. A ta rozhodně není zanedbatelná.

Firemní dobrovolnictví se podle našich zkušeností dostává na špičku žebříčku v oblíbenosti podpory CSR a veřejně prospěšných aktivit firem. Proč je tomu tak? Podle mého názoru je za tím více důvodů. Začněme klidně od těch hodně pragmatických. Za prvé je to obecně nižšími rozpočty na společensky odpovědné aktivity firem. Ve srovnání s marketingovými nebo inzertními jsou CSR rozpočty opravdu poněkud těmi „chudšími a skromnějšími příbuznými“. Možná i proto v nich není zapotřebí tak zásadních škrtů. Navíc právě ve společenské odpovědnosti je klíčovým prvkem dlouhodobý efekt a trvalá udržitelnost. To znamená, že výrazné pokrácení investic může působit směrem k veřejnosti spíše kontraproduktivně. Ale to rozhodně není jediný důvod.

Obecně lze říci, že v CSR firmy ustupují od dotování jednorázových projektů a snaží se ve svých veřejně prospěšných aktivitách soustředit spíše na synergické a dlouhodobé projekty. Místo podpory benefičních koncertů raději podporují komplexnější projekty. Tlak ze strany managementu firem na efektivní řízení CSR přináší podporu zejména takovým projektům, které propojují více klíčových oblastí. Díky firemnímu dobrovolnictví se totiž do CSR aktivit zapojují jak firmy, tak jejich zaměstnanci. Na základě našich zkušeností, zejména z portálu zapojimse.cz, je v současné době firemní dobrovolnictví jednou z nejoblíbenějších CSR činností. Nárůst zájmu o firemní dobrovolnictví oproti předchozím letům je více než dvojnásobný. Hlavním důvodem je z mého pohledu to, že tento typ dobrovolnictví přináší přidanou hodnotu jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům – pro ty dokonce znamená novou možnost, jak komunikovat se zaměstnanci a s lokálními komunitami. Ukazuje se, že firemní dobrovolnictví je ze všech CSR aktivit teď asi tou nejperspektivnější. Když je firemní dobrovolnictví kvalitně realizováno, umí spojit firmy, jejich zaměstnance a neziskové organizace, a zároveň přináší důležitou zkušenost všem zúčastněným.

Navíc má firemní dobrovolnictví mnoho podob: může být standardní fyzickou pomocí v jednotlivých neziskových organizacích, ovšem může se jednat i o expertní podporu například v podobě konzultací v marketingu, IT, legislativě nebo daních. Jsou to tedy samá plus? Víceméně ano. Klíčový je totiž výběr nekomerčního partnera pro tento druh spolupráce a soulad s celkovou CSR strategií firmy. Bez vhodného a kvalifikovaného partnera se znalostí veřejně prospěšného sektoru se totiž z akce firemního dobrovolnictví může stát fiasko na úrovni nepovedeného rodinného odpoledne pro zaměstnance. Pokud je ale neziskový partner kvalitní, získává firma řadu benefitů. A tím nejdůležitějším z nich je motivovaný a loajální zaměstnanec.