Problémy v rodinách, to je každodenní chleba sdružení Pět P

Publikováno 24. 3. 2010 | Hestia

Poradenská a asistenční služba Pět P má za sebou další rok existence

Poradenská a asistenční služba Pět P, kterou občanské sdružení Střed poskytuje dětem a rodinám na Třebíčsku, Moravskobudějovicku a Náměšťsku, má za sebou další rok existence.

Program Pět P je určen dětem, které těžko navazují vztahy s vrstevníky, procházejí složitým životním obdobím, mají psychické či výchovné problémy a podobně. Děti se scházejí s dospělým dobrovolníkem, který je pro ně starším kamarádem a vzorem. „Nejčastěji do programu vstupovaly děti s problémem zařadit se do vrstevnické skupiny, takže pomoc byla zaměřena na posílení jejich sebevědomí a začlenění do kolektivu stejně starých dětí. Celkem fungovalo osm dvojic, děti se zúčastnily také letního výchovně rekreačního tábora“, sdělila Michaela Svobodová, vedoucí dobrovolnického centra.

Změna kritické situace

Více než sedm desítek rodin v nesnázích využilo sociální asistenci a poradenství. „Usilujeme o to, aby rodiče a děti byli schopni změnit nepříznivou nebo kritickou rodinnou situaci vlastními silami. Aby žili samostatný a zodpovědný život,“ vysvětlila Marcela Frgálová ze sdružení Střed.

    Pro ni a další pracovníky, včetně dobrovolníků, to znamená terénní práci v rodinách, které se ocitly v krizi či řeší nějaký problém, například jsou v rozvodovém řízení, ztratily některého ze členů rodiny, potýkají se s dluhy nebo exekucí, neplánovaně otěhotní, změní bydliště, ztratí zaměstnání či pečují o postiženou osobu.
  
„Našimi častými klienty byly také rodiny s dětmi s výchovnými a vzdělávacími problémy,“ dodala Frgálová, která se svými kolegyněmi organizuje také besedy a semináře. Desítku setkání navštívilo celkem jedenadevadesát účastníků.
  
Služby jsou realizovány díky dotacím z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra České republiky, příspěvku z rozpočtů měst Třebíče a Moravských Budějovic, grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti