Pomáhají nezištně svému okolí. Ocení je Křesadlo

Publikováno 23. 4. 2010 | Hestia

Dobrovolně, bez nároku na odměnu, se starají o postižené lidi, ale i zvířata, opravují třeba kapličky, zpestřují život na vesnici. Mohou získat cenu Křesadlo

Že si lidí, kteří dělají celý život dobrovolně neobyčejné věci, nikdo nevšimne? To už naštěstí přestává platit: ty nejlepší dobrovolníky z kraje totiž už pátým rokem oceňuje odborná porota cenou Křesadlo.

Soutěž pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje. „Smyslem akce je ocenit dobrovolníky za to, že grátis pomohou druhým či svému okolí,“ konstatoval předseda asociace Ladislav Krajdl.

Rozpětí dobrovolných a dobrovolnických prací je široké. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným. „Pomáhají postiženým, starají se o pestrý život na vesnici tím, že dobrovolně pořádají kulturní akce,“ vysvětlil Ladislav Krajdl a připomněl, že návrh na ocenění může poslat kdokoliv. Navrhnout smí každého jednotlivce kromě sebe.

Seznam oceněných je pestrý. Loni získala jednu z hlavních cen například Blanka Filipová, a to za celoživotní chov koní. V předcházejících letech byla oceněna zakladatelka mateřského centra v Přešticích. „Před dvěma třemi roky jsme ocenili muže, který na Klatovsku o víkendech opravuje kapličky. Navrhl jej soused s tím, že dobrovolník mění pozitivně ráz krajiny,“ vysvětlil Krajdl a dodává, že především starostové malých obcí posílají zajímavé návrhy na ocenění jednotlivců. Až do 30. dubna mohou lidé zasílat své návrhy na ocenění jednotlivců, kteří pracují pro druhé. Dobrovolník musí působit v Plzeňském kraji. Podle Krajdla organizátoři ročně spočítají dvacet až pětadvacet návrhů. Pro letošní rok přišlo zatím deset návrhů.

Krajdl: Veřejná správa už ví, jak jí neziskovky pomáhají

Neziskové organizace v kraji se v nejbližší době stanou předmětem analýzy, která zmapuje jejich počet i strukturu. Výsledky budou známé přibližně na podzim. „Kraji, městům i obcím to pomůže správně nasměrovat finance. Dozví se, jaké granty a témata je třeba vyhlašovat,“ vysvětlil Ladislav Krajdl. Ten tvrdí, že díky krizi si veřejná správa uvědomila, co v neziskových organizacích má, že nejsou drahé a mají určitý recept na to, jak z krize ven. Jejich činnost je totiž často levnější a lepší. Část je zaměřena na dobrovolnictví pro úzkou skupinu lidí a druhá poskytuje služby. Analýza zmapuje obě skupiny neziskových organizací, které se někd y překrývají.

Obce většinou vědí, že tam nějaká nezisková organizace funguje, ale neví za jakých podmínek a neznají jejich potřeby, technické zázemí a vzájemnou spolupráci. „Právě ta synergie mezi obory, uvnitř obce, mezi obcemi i celokrajsky nám velice pomáhá,“ dodal Ladislav Krajdl.
Podle statistického úřadu je v kraji až deset tisíc neziskových organizací a jejich organizačních jednotek. „Myslíme si, že jich opravdu funguje tak 1 500,“ konstatoval Krajdl. Vychází ze zkušeností jiných krajů, kde už analýzy vznikly, právě kvůli potřebám zmapovat tyto významné zaměstnavatele.
Zpracovaly je kraje Vysočina, Pardubický a už dříve Ústecký kraj. „Předložili jsme kraji první návrh a ten rozhodne, kolik na analýzu dá peněz,“ řekl Krajdl. Náklady přesáhnou 100 tisíc korun.

Asociace neziskových organizací už jednou analýzu dělala. Nedokončila ji kvůli rozhodnutí tehdejších zástupců kraje. „Na ni nelze navázat, je neaktuální,“ upřesnil Ladislav Krajdl.

***Návrhy je možné zaslat na adresu Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, Barrandova 8, 326 00, Plzeň, případně mailem na info@annopk.cz. Návrhové lístky jsou k dispozici také na www.plzenskykraj.cz. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 25. května na zámku Nebílovy u Plzně.