Firemní filantropie mnoha tváří

Publikováno 5. 5. 2010 | Hestia

Firemní dárcovství je jedním ze životadárných zdrojů pro neziskové organizace

Firemní dárcovství je jedním ze životadárných zdrojů pro neziskové organizace. Či přesněji řečeno pro ty, v jejichž prospěch se neziskové organizace angažují, jimž pomáhají, které podporují. Jakou podobu má současná firemní filantropie? Spočívá v darování finančních částek, anebo může mít i jiné tváře?

Odpověď na položenou otázku nám může dát Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jenž si letos připomíná dvacet let od svého vzniku a který dlouhodobě spolupracuje právě s firemními dárci.

Patronát nad stipendisty

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV) hledá stále nové možnosti, jak rozšířit stávající spolupráci s firemními dárci a obohatit ji o nové podoby, než jsou obvyklé finanční dary organizací. „Kdo hledá, najde!“ říká staré české pořekadlo a zkušenosti VDV to potvrzují. S několika spolupracujícími firmami se podařilo vytvořit projekty, v nichž se ve prospěch VDV angažují přímo zaměstnanci těchto společností.

Dobrým příkladem může být Fond vzdělání – společný projekt VDV a ČSOB, který funguje patnáct let a jenž poskytuje stipendia sociálně či zdravotně znevýhodněným studentům. Vloni v červnu začala ČSOB poskytovat studentům stipendistům podporu nad rámec finanční výpomoci – vybraní zaměstnanci ČSOB se stali patrony handicapovaných studentů, vzali je „pod svá křídla“, zajímali se o to, jak studují a co by jim dále usnadnilo život. „Patronství je dvousměrnou silnicí – užitek z něho mají jak stipendisté, tak také samotní patroni, kteří se ze schůzek se svými svěřenci vraceli nabiti novou energií a odvahou překonávat životní těžkosti stejně, jako to č iní stipendisté Fondu vzdělání,“ tvrdí manažerka společenské odpovědnosti Pavlína Folovská.

Sbírka mezi zaměstnanci

Také další partner VDV – společnost SITA INC B. V. – zapojil zaměstnance do svých sponzorských aktivit. Na pomoc obětem povodní v roce 2009 uspořádal mezi zaměstnanci sbírku a vybraná částka putovala prostřednictvím VDV obětem povodní v Benešově nad Ploučnicí.

Běžci dobré vůle

V letošním roce se VDV už podruhé stane oficiální charitativní organizací Pražského mezinárodního maratonu PIM, v souvislosti s tím připravila ČSOB pro své zaměstnance projekt Běžci dobré vůle. „Snažíme se našim zaměstnancům poskytnout co nejvíce příležitostí, jak pomoci těm, kdo to nejvíce potřebují. Proto se v naší bance před nedávnem sešla skupinka běžců, kteří se rozhodli zúčastnit seriálu Pražského maratonu a běžet nejen pro vlastní radost, ale pro někoho, komu tento běh pomůže. Stejně vysokou částku, kterou zaplatí běžci za registraci, darujeme VDV. Jde tedy o to, kolik pro tuto aktivitu získáme zaměstnanců. Navíc doufáme, že naši běžci budou motivovat další potenciální dárce,“ popisuje novou formu firemní filantropie Pavlína Folovská.

Významný je tento projekt hlavně proto, že vznikal ze společné radosti zaměstnanců, kteří rádi běhají. „Byla to naprosto přirozená věc. Projekty, se kterými přicházejí sami zaměstnanci a do nichž vkládají svoji vlastní energii, jsou pro nás výrazem jejich opravdového zájmu a vůle pomoci potřebným,“ říká. ČSOB oslovila nejen své zaměstnance, ale i jejich fanoušky, aby přišli běžce dobré vůle při maratonu podpořit. Skupinka běžců spolu pravidelně trénuje a přidávají se k nim i další kolegové, kteří sice tolik neběhají, přesto se chtějí závodu zúčastnit a pomoci dobré věci. Koncem ledna jich bylo už kolem třiceti!

Dobrovolnické programy běží v ČSOB třetím rokem a jejich prostřednictvím mohou zaměstnanci, kteří jsou například dlouhodobě aktivně činní v neziskovém sektoru, požádat o finanční podporu na projekt pro svou neziskovou organizaci z grantového fondu ČSOB nebo v rámci dobrovolnických dnů věnují den své práce neziskové organizaci, darují krev či se zapojují do různých sbírek nebo benefičních akcí. Všechny tyto podoby může mít firemní dárcovství.

***

PRVNÍ BĚŽEC VDV Jan Freudl, ředitel Vodohospodářské divize SMP CZ, byl prvním běžcem dobré vůle, který reprezentoval VDV na loňském běhu TESCO GRAND PRIX. Vsadil se s kamarády, že uběhne desetikilometrovou trať závodu pod 48 minut. Když limit splní, poskytnou kamarádi předem dohodnutou částku VDV, pokud by neuspěl, poskytne stejnou sumu peněz on sám. Jan Freudl uspěl a částka téměř 5000 korun doputovala na konto VDV. Zároveň byl jeho čin inspirací pro letošní běh zaměstnanců ČSOB jako „běžců dobré vůle“.