Dobrovolníci na Pelhřimovsku oslavují, v uplynulém roce odpracovali přes 9000 hodin

Publikováno 14. 2. 2019 | FOKUS Vysočina

Dobrovolníci na Pelhřimovsku, které koordinují FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra v Pelhřimově a v Humpolci, v roce 2018 odpracovali 9524 hodin.  „Podařil se nám rekord v počtu dobrovolnických hodin i v počtu dobrovolníků. Zájemců o pomoc ostatním v našem okrese přibývá. Dobrovolníci nepracují jen u nás ve FOKUSu Vysočina, většinu jich vysíláme do našich spolupracujících organizací.“ říká Vlaďka Brávková, koordinátorka dobrovolníků.

Dobrovolníci na Pelhřimovsku oslavují, v uplynulém roce odpracovali přes 9000 hodin

Bez nároku na odměnu dobrovolníci pomáhají v Pelhřimově, Humpolci, Počátkách, Kamenici nad Lipou, Pacově, Proseči-Obořišti a v Častoníně. Zaměřují se zejména na dobrovolnictví v domovech pro seniory, v nemocnicích na oddělení pro dlouhodobě nemocné, věnují svůj volný čas lidem s duševním onemocněním, se zdravotním postižením, také pomáhají rodinám v nouzi a sociálně znevýhodněným, které vytipují sociální pracovníci. Zájemci z řad dobrovolníků také fungují ve volnočasových a ekologických organizacích, kde pracují s dětmi a mládeží, jiní pomáhají třeba v psím útulku.

V roce 2018 se aktivně do dobrovolnictví v našem okrese zapojilo 294 lidí. Z nich 111 zdarma pracuje v organizacích pravidelně, ostatní pak dávají přednost výpomoci na jednorázových akcích jako jsou např. Národní potravinová sbírka, Ukliďme Česko, Festival duševního zdraví, různé kulturní či sportovní akce pro uživatele sociálních služeb, kreativní workshopy nebo třeba přednášky a besedy.

Pokud byste odvedenou práci dobrovolníků koordinovaných FOKUS Vysočina Dobrovolnickými centry v pelhřimovském okrese chtěli přepočítat na peníze, lze použít např. medián hrubého hodinového výdělku v platové sféře (www.ispv.cz) a dostanete se k částce přes 1,5 milionu korun. „Přepočítávání dobrovolnické činnosti na peníze nedělám ráda, protože dobrovolníci jsou ve skutečnosti k nezaplacení. Jejich aktivity mají vliv na vylepšení kvality života obyvatel našeho regionu, což se dá těžko změřit.“ vysvětluje Vlaďka Brávková.

 

KONTAKT:

Vlaďka Brávková, koordinátorka dobrovolníků: vladka.bravkova@fokusvysocina.cz, tel: 606 029 727.

Pro podrobnější informace o akcích a dobrovolnické činnosti v Humpolci kontaktujte moji kolegyni Soňu Melounovou: sona.melounova@fokusvysocina.cz, tel: 778 888 663.