Česko s dobrovolnictvím počítá

Publikováno 3. 10. 2018 | Dobrovolnik.cz

Slyšeli jste již o projektu Česko s dobrovolnictvím počítá? Výzkumníci z Vysoké školy polytechnické zde ve spolupráci s Hestií pracují na aplikaci sloužící k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslení hodnoty dobrovolnictví. Nyní mají nejen neziskové organizace, ale i organizace veřejných služeb či neformální uskupení dobrovolníků jedinečnou možnost ovlivnit výstupy tohoto projektu.

Česko s dobrovolnictvím počítá

Debata o vyčíslování hodnoty dobrovolnictví začala ve Spojených státech na přelomu 60. a 70. let 20. století, v době, kdy Československo žilo zcela jinými ekonomicko-společenskými otázkami. Přesto otázky, které byly předmětem prvního sporu o vyčíslení hodnoty dobrovolnictví, dodnes rezonují i naší společností. Je možné přínosy dobrovolnictví vyjadřovat v peněžních jednotkách? Nedochází tak k popření nepeněžní podstaty dobrovolnictví? Jakým způsobem je možné hodnotu dobrovolnictví měřit a co nám údaje o peněžní hodnotě dobrovolnictví vlastně říkají?

 

Tyto a další otázky adresuje tým projektu Česko s dobrovolnictvím počítá ve svém výzkumu a jejich výsledky budou představeny ve výzkumné zprávě a na závěrečné konferenci projektu. Průběžné výsledky však čas od času naleznete i na webu dobrovolnik.cz, stejně jako rozhovory s hlavními výzkumníky projektu.

 

Projektový tým také připravil výzkumné šetření mezi organizacemi pracujícími s dobrovolníky, o kterém vás již brzy budeme informovat na našem webu. Každá organizace, která jakýmkoli způsobem pracuje s dobrovolníky, se tak může prostřednictvím online dotazníku do projektu zapojit. Není přitom důležitá znalost problematiky hodnoty dobrovolnictví, naopak je důležité, aby se výzkumu zúčastnili jak organizace, které jsou s konceptem hodnoty dobrovolnictví obeznámeny a hojně ho využívají, tak ty, pro které je to zatím nepříliš známý pojem.

 

Výsledky výzkumného šetření budou použity pro tvorbu metody oceňování dobrovolnické práce, která bude součástí mobilní a webové aplikace, která bude zdarma k využití. “Chtěli bychom, aby aplikace sloužila nejen k vyčíslení hodnoty dobrovolnictví, ale také k evidenci dobrovolnických hodin, což je stále častěji vyžadovaný ukazatel,” udává hlavní řešitel projektu Jakub Dostál z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Aplikaci si budou moci uživatelé stáhnout do svých mobilních telefonů, nebo s ní pracovat v její webové verzi. Obě verze budou vzájemně kompatibilní, aby projekt mohli využívat i koordinátoři bez chytrých telefonů, či lidé, kteří upřednostňují práci s počítačem.

 

Výhodou aplikace bude také možnost zadávat data o dobrovolnických hodinách přímo v terénu a export výsledných údajů o dobrovolnických hodinách a hodnotě dobrovolnictví. “Náš cíl je opět o něco posunout management dobrovolnictví v ČR, který ušel za poslední roky obrovský kus cesty. Věříme, že náš projekt může být nápomocný k tomu, aby stále více našich spoluobčanů zakoušelo jak přínosy dobrovolnictví, tak jeho zajímavý paradox, že člověk sám z dobrovolnictví odchází obohacen, i když jej vykonává pro druhé,” dodává Dostál.

 

Projekt je realizován za podpory Technologické agentury ČR a jeho výstupy budou kromě již zmíněné aplikace také souhrnná výzkumná zpráva a závěrečná konference v dubnu 2020 na VŠPJ v Jihlavě, na které budou finální výstupy představeny. Vybrané organizace budou moci aplikaci využít již dříve v rámci testovacího provozu.

 

Přejeme výzkumníkům z projektu Česko s dobrovolnictvím počítá hodně štěstí při pracích na projektu a těšíme se na jeho výstupy.