Cena Křesadlo byla vyhlášena

Publikováno 12. 4. 2010 | Hestia

V pátek 26. 2. se uskutečnil slavnostní večer – předávání ceny pro dobrovolníky - Křesadlo

V pátek 26. 2. se uskutečnil slavnostní večer – předávání ceny pro dobrovolníky - Křesadlo. Organizátorem této akce bylo dobrovolnického centrum FOKUS Vysočina Hlinsko.

Udělování ceny Křesadlo je myšlenkou Hestia – národního dobrovolnického centra v Praze. Cena se uděluje v různých městech naší republiky od roku 2001.

Hlavním cílem této ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit neziskový sektor, protože dobrovolníci většinou pomáhají v neziskových organizacích. Každá organizace měla možnost nominovat na tuto cenu své dobrovolníky.

Na letošní ročník ceny Křesadlo byly nominovány tyto dobrovolnice: Soňa Pelcová -Fokus Vysočina, Lenka Vítková– Mateřské centrum Hlinečánek, Zdeňka Motyčková – DC Fokus Vysočina, Lucie Lavírová, Romana Dvořáková a Alena Peškeová -Domov seniorů Drachtinka, Ludmila Pavlišová – Centrum Jana XXIII.

Komise, která vybírala dva dobrovolníky pro udělení hlavní ceny byla pětičlenná, složená ze zástupců různých organizací: K. Chaloupková, J. Zamazalová, P. Vyčichlová, R. Plíšková, předsedou této výběrové komise byl místostarosta města Hlinska Pavel Šotola.

Hlavní cenu Křesadlo předala starostka města Hlinska Magda Křivanová paní Ludmile Pavlišové nominované za Centrum Jana XXIII. a slečně Lucii Lavírové, která byla nominována Domovem seniorů Drachtinka.

Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují nemocné, staré a opuštěné lidi, svou energii věnují dětem, nebo se věnují jiné prospěšné činnosti. Pomáhají posilovat lidské hodnoty, jako je zájem o druhé a služba jiným lidem. Za jejich obětavou práci jim patří velký dík a uznání.

Velký obdiv dobrovolníkům vyjádřili ve své promluvě starostka města Magda Křivanová, místostarosta města Pavel Šotola a ředitel FOKUSu Vysočina Miloš Havlík.

O kulturní program se postarali Robert Frei a Vojtěch Fidler, kteří celou akci podbarvili hudbou klasické kytary a flétny a moderátor René Nekuda se svou poutavou přednáškou a videoprojekcí o svém pobytu v Indii, kde dokumentoval práci českých humanitárních organizací.

Akce byla spolufinancována Nadačním fondem GSK a za významné podpory města Hlinska.