Dobrovolnictví podle horoskopu

Publikováno 1. 3. 2018 | Andrea Skopkova

Věříte na horoskopy? Zkuste si přečíst naši dobrovolnickou verzi!

Dobrovolnictví podle horoskopu

Beran

Říká se, že berani jsou tvrdohlaví, a většinou tomu tak skutečně bývá. Rozhodnou-li se pro dobrovolnictví, dávají do toho vše. Někdy tím mohou být svým kolegům dokonce až protivní. Dobrovolnictví pro ně bývá prostředkem k realizaci vlastních originálních idejí a představ. Spíše je nalezneme přímo u iniciativ vlastních projektů, než že by patřili mezi ty, kteří se někam nadšeně přidružují. Problém může nastat, pokud jejich zájem ochladne nebo je vystřídán zájmem novějším. Nesnášejí nespravedlnost, resp. to, co jako nespravedlnost dle svých měřítek vyhodnotí, a láká je tedy zejména etická stránka dobrovolnictví.
 

Býk

Býci bývají praktičtí a pracovití. Chtějí-li pomáhat, příliš se nerozmýšlejí nad možnostmi, a volí nejpřímější a nejefektivnější cestu. Mají-li tu možnost, pomohou. Bez velkého rozmýšlení obdarovávají pouliční umělce i náhodné kolemjdoucí v těžké situaci. Jsou tedy častými dárci finančních obnosů či hmotných praktických darů (potravinami počínaje a oblečením zdaleka nekonče). Jsou stálí, a je proto možné, že takto přispívají pravidelně. Jsou realističtí a rádi vidí hmatatelné výsledky své činnosti. Když v dobrovolnictví naleznou něco, co je skutečně baví, dovedou brilantně využít svých organizačních schopností.
 

Blíženci

Stereotyp nabízí představu blíženců coby osob, které mají přirozeně blízko k druhým lidem. Zdají se být mistry empatie. Může tomu tak být, ale nemusí to být neměnným pravidlem. Blíženci sice bývají přátelští, ale zároveň mohou být i prchliví. Vynikají ve schopnosti skloubit vlastní činnost s pomocí druhým, dělají to samovolně. Snaží se skloubit více činností najednou. Těžko byste hledali blížence, který by nějakým způsobem druhým nepomáhal přímo svou profesní orientací. Blíženci rádi čelí výzvám a boří zažité stereotypy, přirozeně je tedy láká sféra občanské společnosti a s nadšením sobě vlastním podporují aktivismus všeho druhu.

Rak

Raci jsou jedním z pečovatelsky zaměřených znamení. Tradiční astrologie jim přiznává úlohu ochránců a ochránkyň domácího krbu. Mohly by je tedy zajímat aktivity spojené s péčí o děti, ale i o nemocné. Zároveň však mají vynikající smysl pro organizaci a administrativu. Velmi dobře si rozumí také s financemi. Umějí navíc velmi dobře vyjednávat a prokazují v takové komunikaci překvapivou tvrdost. Rozhodně se tedy není čeho obávat, pokud se mají ujmout vedoucí pozice. Díky jejich vnímavosti vůči tradicím a historii je můžeme často nalézt i ve spolcích zaměřených na ochranu památek či pamětihodností.

Lev

Lvi dovedou být velice štědří. Na druhé straně mohou mít někdy blíže neurčený strach z pomoci jak vůči své osobě, tak vůči druhým. Může se tedy zdát, že se dobrovolnictví spíše vyhýbají. Není tomu tak úplně, rozdílná však bývá jejich motivace. Zakládají si na dobrém jménu a lichotí jim, pokud jsou součástí velké, společensky uznávané organizace. Dobrovolnictví tedy mohou vnímat jako jistou prestiž. V takovém případě mu věnují veškerou pozornost. Díky svému založení vynikají zejména v oblasti reprezentace, komunikace s veřejností či fundraisingu.

Panna

Panny jsou pragmatické. Pomáhají tedy pouze tam, kde mají jistotu, že mají co nabídnout. Rády pomohou s profesionálními činnostmi, např. s funkcí webových stránek, ale také s organizací jakýchkoli akcí. Zůstávají však radši v pozadí. Mnohdy je to škoda, neboť obvykle toho mohou nabídnout více, než si myslí. Pokud se ocitnou v dobrovolnickém týmu, bývá proto vhodné je důkladně vyzpovídat, aby bylo možné naplno využít jejich potenciálu. Nejsou chlubiví, ale často mají tendenci přicházet se svými připomínkami či návrhy později, než by bylo záhodno, a působí tak spíše kriticky.

Váhy

Váhy mají silný vztah k estetičnu, a tak nebývá výjimkou nalézt je v kulturním dobrovolnictví. Mnohdy se dokonce svou činnost za dobrovolnictví zdráhají označit, neboť obdobné akce vnímají výrazněji jako estetické než jako dobrovolnické. S jejich příslovečnou nerozhodností to bývá komplikované, někdy totiž před sebou vidí více možností než ostatní – jindy ji však mohou využít při hledání kompromisních řešení. Nemají rády stres, to však neznamená, že by se s ním neuměly vypořádat – většinou jsou schopné si vše naplánovat dle svých možností.

Štír

Štíři se nejprve potřebují velmi dobře zorientovat ve vybraném prostředí, proto většinou začínají s dobrovolnictvím na drobnějších a méně viditelných pozicích. Také kvůli tomu pomáhají zejména tam, kde to dobře znají. K pomoci je může inspirovat vlastní životní zkušenost či obtížná situace blízké osoby. Zároveň jsou velmi vytrvalí, a řadí se tak mezi nejsvědomitější dobrovolníky. Bývají přirozeně soutěživí, čehož lze velmi dobře využít zejména v oblasti řízení projektů – k tomu však musí dospět sami, rozhodně nemá smysl je do ničeho nutit.

Střelec

Střelci jsou přelétaví, a může se stát, že pokud nemají správné podněty, tak vody dobrovolnictví opouštějí. Na druhou stranu není výjimkou, že mezi jejich dobrovolnickými aktivitami nacházíme různé, na první pohled nesouvisející činnosti. V dobrovolnictví hledají nové zkušenosti i zážitky. K dobrovolnictví se obvykle nepřidávají ze společenské uvědomělosti, zejména musí ve zvolené činnosti nacházet něco, co je baví. Podobně jako berani, také střelci rádi realizují vlastní projekty. Táhne je to do mezinárodního prostředí – velmi dobře se proto cítí v multikulturní sféře, kde se mohou neustále setkávat s novými prožitky.

Kozoroh

Kozorozi obvykle pomáhají, pokud tomu tak velí společenská zvyklost. Dokonce nemají žádný problém s tím, jakoukoli pomoc přímo a rázně odmítnout, pokud nejsou přesvědčeni o její efektivitě. Někdy to tedy může vypadat tak, jako by byli neochotní. Pravda je však možná někde jinde. Jsou opatrní a nechtějí riskovat. Pomoc je pro ně poměrně intimní záležitostí, a proto neradi pomáhají neznámým lidem – přátelům však pomáhají o to vehementněji. Jsou tak trochu podezřívaví. Neradi se k něčemu zavazují, proto jsou pro ně ideální jednorázové akce. Zlákat je k trvalejší spolupráci bývá obtížnější, dají však na doporučení důvěryhodných osob.

Vodnář

Vodnáři bývají známí individualisté pohybující se na hrabici geniality a podivínství. To však zdaleka neznamená, že by se bránili kolektivním aktivitám zaměřeným na pomoc druhým. Někteří z nich se sice na první pohled mohou stranit společnosti, jiní ji ale naopak vyhledávají a milují sdílení informací. Mohou být tedy často užiteční na sociálních sítích, při propagaci či obdobné činnosti. I zde je však třeba respektovat jejich individualismus. Zároveň se jedná o altruisty, kteří často pociťují jakousi odpovědnost za budoucnost lidstva. Proto je to bude přirozeně přitahovat k ekologii či k ochraně lidských práv.

Ryby

Ryby jsou známé jako nejsoucitnější znamení. Pomoc druhým pro ně bývá intuitivní záležitostí. Intuitivní bývá i jejich motivace, a tak je dost dobře možné, že se v dobrovolnictví ocitnou, aniž by přesně věděly, kdy to všechno začalo. Oplývají bohatou fantazií, takže mnohdy nalézají opravdu originální způsoby, kterak se zapojit do dobrovolnictví. Většinou se drží v pozadí, účast na dobrovolnictví jim přesto může pomoci v posílení vlastní sebedůvěry. Pozor by si však měly dát na to, aby se nenechaly až příliš strhnout, a jejich úsilí se pak lehce nezvrtlo v sebeobětování.