Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech

tj. činnost, kterou na základě dobrovolnosti organizují různé církve a náboženské společnosti – zasahuje téměř do všech oblastí společenského veřejného života a ještě je toho mnoho, co dělají jednotliví věřící či členové náboženských společností dobrovolně pro život a chod vlastní církve nebo náboženské společnosti.

Různých náboženských uskupení působí v ČR podle registru ministerstva kultury celkem 35, ale existuje ještě mnoho dalších uskupení, kde je také hlavní motivací víra či přesvědčení, ale v registru nejsou (protože jsou např. málo početná skupina) nebo ani být nechtějí. A přesto mohou vykonávat mnoho dobré pro naši společnost – od té nejbližší – sousedské úrovně až po velká díla nadnárodního rozsahu.

Dobrovolnictví v církvích i náboženských společenstvích je často považováno za kořen a podstatnou nenahraditelnou složku duchovního uskupení.

Čím je tato služba zvláštní

S dobrovolníky se dnes můžeme setkat všude a mnozí z nich budou jistě motivováni vysokými ideály, podobně i mnozí věřící se zapojují do dobrovolné činnosti organizované v různými skupinami ve společnosti – přesto je možné vidět v dobrovolnické činnosti organizované církví nebo náboženskou společností určité zvláštnosti: počáteční motivací je často impulz, který má význam pro duchovní rozvoj jednotlivce nebo postup na duchovní cestě – jedná se tedy o duchovní úmysl, který vede k dobrovolnické službě. Tato služba často směřuje i k duchovnímu cíli – vlastní konkrétní realizace dobrovolné služby je různá a často se překrývá s činností, kterou organizují rozmanité skupiny ve společnosti: práce s mládeží, péče o seniory i jejich vlastní práce, podpora maminek s malými dětmi nebo pečovatelská a ošetřovatelská služba, humanitární pomoci rozvojová pomoc spojená s vysíláním dobrovolníků do zemí třetího světa atd.

Co je již uděláno

Pracovní skupina „Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech“ byla iniciována na síťovacím setkání v Berouně. Ustavující schůze proběhla 26. dubna a jejím vedoucím byl zvolen Dr. Vojtěch Eliáš a tajemnicí pracovní skupiny Mgr. Danuše Netolická.

Co nás ještě čeká

Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví bude tato skupina svým zvláštním způsobem přispívat k povzbuzení dobrovolníků, seznamovat širokou veřejnost s oblastmi dobrovolnické služby a především bude sdílet dobrou praxi mezi jednotlivými náboženskými uskupeními a využít prostor pro zlepšení dobrovolnictví, které se opírá o spirituální založení.

Emailový kontakt na pracovní skupinu: dobrovolnici.duchovno@gmail.com


Novinky

14. 5. 16

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

Zásadní materiál o podpoře neziskového sektoru z vládních kruhů obsahuje v...

10. 5. 16

Deset let Amelie a zajímavosti o jejích dobrovolnících

Newsletter Amelie jaro 2016

28. 4. 16

Dobrovolnik.cz na NGO marketu

Restart portálu DObrovolnik.cz a Databáze dobrovolnických příležitostí, na...

22. 4. 16

DOBROVOLNICTVÍ V OLYMPIJSKÉM PARKU

V srpnu otevře Český olympijský výbor při příležitosti her v Riu park u vo...

13. 4. 16

Jarní úklidy přírody v celé ČR

Kromě akce UKLIĎME ČESKO, která se uskuteční tuto sobotu 16. dubna a stále...

1. 4. 16

Finance pro DC na Vysočině

Dobrovolnická centra na Vysočině můžou žádat o krajskou dotaci. Rozděleno ...

21. 3. 16

Ukliď skládku, vyhraj kameru!

Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s firmou Canon vyhlašují soutěž ...

8. 3. 16

Bezpečnostní dobrovolník - projekt Ministerstva vnitra

Dotační program a manuál pro obce, jež se chtějí zapojit do programu Bezpe...

24. 2. 16

Dobrovolnický projekt jako cesta k posílení mezigeneračních vztahů

Virtuální knihovnu Dobrovolník.cz obohatila práce Bc. Soni Hušek Morawitzo...

24. 2. 16

Zdarma očkování dobrovolníků ve zdrav.zař. proti žloutence

VZP nově od 15. 2. 2016 přispívá dobrovolníkům, kteří vykonávají činnost v...

19. 2. 16

Pojištění dobrovolníků - nové znění smluv

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. vyjednala nové smlouvy pro pojiš...

4. 2. 16

Kurs Management dobrovolnictví a Úvod do spv v pomáhajících profesích

Březnový kurz pořádaný HESTIA -Centrem pro dobrovolnictví, z. ú. „Manageme...