Dobrovolnictví pro všechny

 

Vlajkový projekt Evropského roku dobrovolnictví 2011 realizují:
HESTIA, o.s., Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Národní institut dětí a mládeže a Plan B

 

 

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je rozvoj komunitního přístupu k dobrovolnictví. Ten je postaven na partnerství dobrovolníků s obcemi, státními institucemi, neziskovými organizacemi i komerčními firmami.  

Cílem je zapojit všechny, kdo se podílí na životě ve vaší komunitě a ukázat, že dobrovolná činnost je součástí aktivního občanství a má pozitivní vliv na mezilidské vztahy i na prostředí ve vašem okolí. 
Význam dobrovolnictví by si měli uvědomit všichni, kdo mohou přispět k jeho rozvoji a to jak uvnitř regionálních komunit, tak i na dalších úrovních.

 

Cíle projektu

Projekt „Dobrovolnictví pro všechny“ si klade za cíl podpořit jednak několik regionálních komunitních projektů, které budou postaveny na spolupráci mezi obcemi, dobrovolníky, nevládními organizacemi i firmami, a také podpořit vybrané přeshraničních projekty. Všechny vybrané projekty by měly sloužit jako příklady dobré praxe a měly by být inspirací pro ostatní. Aby byl dopad těchto aktivit co nejširší, je součástí projektu i zajištění propagace projektů a realizace regionálních výstav shrnujících co vše se událo. Vše vyvrcholí velkou závěrečnou výstavou v Novoměstské radnici v Praze.

S jednotlivými aktivitami se také budete moci blíže seznámit v knížečce plné dobrovolnických příběhů. Součástí projektu je také zpracování metodických příruček věnovaných tématu přeshraničního dobrovolnictví, ty by měly být užitečným pomocníkem pro všechny „dobrovolníky bez hranic“.

 

Na Konferenci v Kroměříži 9. a 10. května, byly prezentovány první z projektů, koukněte se, které to jsou:

 

Projekty přeshraniční spolupráce byly představeny na konferenci "Dobrovolně přez hranice" ve dnech 22.-23. června 2011, v Praze v hotelu Albion. Do projektu Dobrovolnictví pro všechny, byly nakonec vybrány následující projekty:

 


Novinky

21. 4. 14

Slovenská mise pro dobrovolníky 50+

26. 5.-23.6. v Bratislavě a Nitře

16. 4. 14

Mládež v pohybu - akce 29-30/4

Žáci, učni, studenti, mladí podnikatelé i učitelé, máte možnost získat inf...

7. 4. 14

Pražské Křesadlo v České televizi

Udělování cen Křesadlo pro Prahu v reportáži České televize - pořad Z metr...

5. 4. 14

Získejte finance pro svůj projekt

Letos již potřetí mají mladí lidé možnost se zúčastnit soutěže Social Impa...

4. 4. 14

Pražské Křesadlo v reportáži Českého rozhlasu plus

Poslechněte si rozhlasovou reportáž z předávání cen Křesadlo na pražském M...

1. 4. 14

Fotbal pro rozvoj - INEX-SDA hledá Ambasadory

Pro devátý ročník kampaně Fotbal pro rozvoj hledáme šest mladých lidí, kte...

4. 3. 14

Potřebuje vaše NNO vlastní e-shop?

Chcete nabízet výrobky ze svých chráněných dílen, své publikace či své pro...

25. 2. 14

Aktualizovaná verze Dokumentace dobrovolnických programů

Dokumentace dobrovolnických center upravená podle nového občanského zákoní...

20. 2. 14

Příležitost

Výzva pro dobrovolníky! V případě zájmu velmi rádi přivítáme dobrovolník...

1. 2. 14

Rozhlasový rozhovor s PhDr. Olgou Sozanskou

- místopředsedkyní HESTIA - národního dobrovolnického centra o dobrovolnic...

26. 1. 14

Dobrovolnictví v severních Čechách v reportážích místní televize

Děkujeme spolupracovníkům z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem, že se...

18. 1. 14

Další informace k novému občanskému zákoníku

Na stránce http://www.dobrovolnik.cz/mporadna/noz/ přibyly další zajímavé ...